TRYSOR I RLENTYN, AM. Mai, 1833. GENETH HYNOD. (Parhad tudalen 59.) Yr oedd y boneddigion wrth ymweled â hi yn arfer ä rhoi eu hawrorau iddi, er mwyn cael gweled ei chywreinrwydd yn eu dy- chwelyd yn ol i'w perchenogion. Newidient eu lleoedd, ac ymdrechai pob un i gymeryd yr honnafyddai eiddo iddo; ond ni fyddai dim yn llwyddo i gael ganddi roddi awror o'i Uaw ond i'r hwn y byddai wedi ei chael ganddo. Byddai bob uniser yn nodedig am roddi i bawb ei eiddo ei hun ; acni wybuwyd ddarfod iddi erioed, tan un amgylchiad, gymeryd peth na fyddai eiddo iddi: a chyn y bydd yn fodd- lon ì dderbyn rhodd, y mae yn angenrheidiol