Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRYSOR 1 BLENTYN, AM Ebrill, 1833. YSGOL SABBOTHOL NANTYGLO, CYLCHDAITH MERTHYR. Dechrruwyd yrysgol hon yn y flwyddyn 1820, er nad ymddanghosodd dim o'i hanes yn eich Trysor o'r blaen, mwy na phe buasai heb ei geni. Ond yr ydwyf yn cyfaddefein dibrìs- dod mawr, ac yn amcanu rhoddi iwch' ci hanes o'r dechreuad, yn nghyda'rdàioni y niae wedi ei wneyd yn y llc hwn. Dechreuwyd dan lawer o anfautais, o herwydd bod y capel y pryd hyny rhwng y Cymry a'r Saeson; a chan na chaem y capel, dechreuwyd mcwn tŷ- anucdd : ond aeth yn rhy fychan yn fuan ; a chawsom uu arall, ac arall, hyd ncs yr oeddid yn ei chynal mcwn pum tŷ. Yn fiian daeth amgylciiiadau teuluaidd i'u gorí'odogi i ym-