Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRYSOR I BLENTYN, AM Chwefror, 1833. EDWIN COLEMAN, O BODMIN. Bu y bachgen bach hwn farw yn naw mlwydd ac un mis ar ddeg oed. Yr oedd ef yn facbgen hynod o'r sobr; ac yr oedd ei rieni, y rhai oeddynt aelodau o gymdcithas y Meth- odistiaid Wesleyaidd, yn ei hystyried yn ddyled arnyut ei ddwyu i fynu yn ofu Duw. Yr oedd ganddo afael mawr yn y gwir : ac os byddai rliyw ddadl yn dygwydd rhwng rhai o'i gwmni yn ngliylch rbywbeth, byddent yn gofyn barn Edwin ar y pwnc; a pho bWth bynag a ddywedai ef, ásafaì; canys yr oeddynt i gyd yn crcdu ei fod ef yn dywedyd y gwir. Rhágfyr, dwy ílyncdd i'r diweddûf, dechieu- odd fyned yn afiach ; a gofynodd un o'i gy- oiydogion iddo, pa uu orcu ganddo ai m ••