TRYSOR I BLENTYN, AM Medi, 1831. Y DAITH FOREOL. "Pa mor dda genyf fyddai eael ymadacl à dysgu y gwersi unhawdd hyn!" ebai Mary Lawrenee, gydag ochenaid drom. Ei matn a ofynodd iddi, a ydoedd hi y» meddwl yr hyu a ddywedodd? "O ydwyf; a byddai yn dda genyf pe gadawech i fíiì ymadael à hwy yu gwbl r y maent mor aohawdd: ac nid oes diwedd arnynt; tnor gynted ag y darfyddaf tin, daw un arall yn ei lle." Ei matn a ateb- odd, " Ac felly, Mary, yr ydyeh ehwi yn nieddwl y byddai yn dda genyeh pe na byddaí i mi gynieryd ychwaneg o diaffertb gyda chwi, ond gadael i chwi dyfu i fynu yn wyllt a thýẁyftf Byddai fíÄwo wedi hyny yn eich fiìeiddio ac yn ymbellhau oddiwrtliych." Ed- rychotld Maiy yn syn am jcbydig, ac a ddy-