Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TRYSOR 1 RLENTYN, AM Awst, 1831. Hanes Cyfarfod Ysgolion Sabboíhol a gyn- naliwyd yn Nghacrgybi, y Sulgwyn dì- wedduf. Dechreuwyd y Cyfarfod, am 9 o'r gìoch, trwy fawl a gwcddi, gan y brawd O. Owens; ac yna atlroddwyd yr unfed bennod ar ddeg o ff/8flÿ gan un o athrawon Ysgol y dref. Yna holwyd Ysgol y Bont yn pen. xc, xci,* o'r Eg- wyddorydd, sef " Arn gadw y Sabboth j" ac Ysgol Pen-y-bont ar ei hol, ar y rhan ölûf-ö'r pwnc : ac adroddodd y ddwy Ysgol y« nghyd, yn hynod o dda, y Deg Gorcliymyn. Yr oedd pawb trwy y Capel ar eu traed. Yua * Da iawu fyddai pc bae pob Ysgol yu citel nìd yn unig eu holi, ond eu gwasgu i fyw yn ol y penuodau fiÿn,—Goi,