Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

rRYSOU I BLENTYN, Am AWST, X830. HANES GREGORY GREME. (Parhad tudal. 100.) Yr ocdd Gregorỳ yn mcddwl yu fawr am yr liyn « ddywcdodd ei dad wrtho, ac yu chwilio beunydd am ryw foddiou ncwydd- ion i fod ynddefnyddiol. Un diwrnod dywed- otld, " Fy nhad, y mac arnaf eisiau gofyu i'hy wlieth i cliwì ág sydd wcdi liod ar fy meddwl <t's tro." "Purion, Gregory, beth yw hyny?" ebaj ci dad, dan wcnu,—"uii a welaf ci fod yu pti'í i ti wfido. " Dynia ydyw ef," cbai Gregury, dan wrido yu fwy; " mi a fcddyliais v îíìiIIwii i wncyd yn giji'ìwr llythyrau— y gnllwH i fjiied a'r Ilythyrau i'rdrcf jn y boreu, tt dyfod ûg crcill yma yn yr hwyr: chwi a wydŵich h)á eln cytnydòg Stnith yn dywedyd fud Toin Gilcs wcdi rhoddi y BẀydd i fynu, ;i bod y boucddigion yn y pcntrcf yn chwilioam iywun goucsl yn ci le rí; ac yr wyf yn gu- bcithio, fy anwyl dad, fy mod yn onest, er inai