TRYSOR 1 BLENTYN, ATil r»2AI, 1830. Dywediadau olaf Harriet Huntley. Ychv»io cyn marw, wrth gynghoii ei tli.id, a chyfeilles mèwn piofedijíaeth, i ddio- jçelu cu dedwyddwch yn y uefuedd, a feddyl- iodd ei hod yn afon anguu ; ac er bod arni ychydìg o ofu uiaiw hyd yu hyuy, cafodd «i ilwyr warodu oddiwrthyut y pryd hw uw. Ffydd i olwff sydd yn troi, OfuAU nitirw sydd yn fl'oi, With wei'd cytìiuiau'r wlad. Aí hyn «joriiiuwyd hi állawcnyild; a gnlwyd •i eliyfeiliìou oll i'r yptafell. Yua plrthodd ei liwybiw, a tliorodd allnn niewn llüis uwch naj yr ordd ueb yn mrddwl y uiedrui', ac a waedd- odd, " Coçimiaiit, çogoiiiant, goponiuiit! mol- wehyj Ar.;l.sydd, cauinolwcli el'! Yr wyf I l'ion a inyiied. "C'awn }>'wrddvd cyu hir, Wrth ci draed mae'n wir, A gadael y coríi' yn y bedd: Cawn £iinu iddo cf, («yda lluoedd y ncf, A raoIiY lacuawJwr nieun hcdd."