Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AM RHAGFYR, 1825. Y BACHGEN CLOFF YN YMADAEl A CHYMAINT AG A FEDDAI ER MWYN CAFFAEL BEIBL. George Howard, yv hwn oedd yn glofF, ac yn cael ei gadw trwy elusen, a ddaeth i feddu (trwy ryw foddion neu gilydd) ar gymaint o arian ag a feddyl- iai a hrynai Feibl; yna efe a gerddodd hedair milldir i dý yr hwn ag oedd yn eu gwerthu, ac a'u cynuygiodd hwynt am Feibl, er ei fod yn costio mwy o arian nag oedd ganddo. Tosturiodd y gwerthwr wrtho, a chaniataodd iddo ei gael am hyny; a phan wybu y Dir- prwywyr am ei amgylchiad a'i awydd, gorchymmynasant i'r gwerthwr ddy- chwelyd yr arian i'r bachgenyn anwyl a roddodd yr hyn oll a feddai tuag at gael y Llyfr bendigaid, yr hwn a gyn- nwys y perl o uchel bris, gan ddymuno ar i'w holl gyfoeth a'i drysorau íîiddar- fod fod yn eiddo iddo byth, . M