AM IIYDREF, 1825. DEDWYDD FARWOLAETH PLENTYN. Dydd Mercher, Mawrth y 3ydd, 1824, y bu farw Ann Hartley, o Trowden, yn agos i Co/ne, yn sir Lancaster, yn bedair blwydd a saith mis oed. Yroeddyn blentyn o agwedd sobr neillduol, ac yn dangos fod ganddi fias mawr ar bethau ysbrydol er pan ddaeth i ddechreu siarad. Mynych y gofynai i'w mham aiu farwolaeth, y Nefoedd, ac uffern; a danghosai ei bod yn teimlo ynddwys pan welai ryw blant yn ymddwyn yn groes i'r addysgiadau a dderbytfiodd hi gan ei rhiejii duwiol, Yr oedd yi\ ymddangos fod rnarw yn pwygo y n feunyddiol ar ei mheddwi ain gryn amser cyn ei rhlefyd olaf. îlya oedd sylwedd ei hymddiddamon pan oedtl yn berffaith iach, ae enwai lawe* u't phertbynasau oedd wedi meirw yn