AM MEDI, 1825. HANES LLUNDAIN, Y ddinas fawr hon sydd anghydmarol miewn maiutioli a chyfoefh yn yr holl fyd, oddieithr, eíaìlai, Pehin yn China, Ieddö yn Japan, íloitssa yn Affrica, y rhai y dywedir eu bod yn fwy. Hi â gynuwys, heblaw Llundain, West- minster, a Southwarh, nid Uai' na phiunp a dcugain o bentrefi mawrion, y rhai ydynt yn anymddibynoL oddiwrtb yr holl adeiladau ar y mousydd cyssyllt- iedig, Ei hyd sydd yn agos i wyth milltir, ci lled sydd otîdeutu pedair, ai chylchedd ynchwech-ar-hugain, Ymae yn cynnwys oddeutu 8,000 o heolydd, hewlanau, a rhodt'eydd, a mwy na 05 o wahŵriol betrualau ffmtáresrj, Ei thai, masnach-tfai, ae. adoüad'au erail!, sydd yn 162,000; JioMaw 246 o eglwysi a chapeli, '207 0 addol-dai por- thynol i'r Ymneillduwyr, 49 o gapeli i