Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AM MEHEFIN, 1825. Y PLENTYN ANWYBODUS. Fel yr oodd gweinidog yr efengyl yn toithio trwy barth o'r America, lle yr offdd y bobl (yn y cyfFredin) yn ymddifad o'r efengyl, digwyddodd iddo gyfarfod â'r amgylchiad canlynol: ' Galwyd arnaf [mcddai ef] i yrnwcled â gonet'h oddeutu dcg inlwydd ocd, yv hon oedd mewn clcfyd peryglus. Yr oedd yn ymddangos yn nn o'r planí siriolaf a synhwyrolaf ag y bûm yn ymddiddan â hwynt erioed (ac ystÿried diffyg ci mánteision i gyrhaedd gwy- bodaeth). Wrth ganföd y pcrygl mawr yr oedd hi ynddo, gofynais iddi, 'A ydyeh chwi yu foddlon i f'arw ?' Atob- odd, ' Ydwyf, os gwel Duẁ fód j o dda.' 'A ydych chwj yn barod i farwí' ' Ni wn i ddim,' ebr hithau. 'A ddarfo i cliwi srioed deimlo cyfnewidiad calon?'