Skip to main content

YR AUSTRALYDD: BHIF. 11.] TACHWEDD, 1SG9 [OTF. ITT. Ẅteíliodnu, ŵt'. CYFAMOD SINAI, GAN Y PABCU. WILLIAM M. JÎYAN8, DALI.AttAT. Ctfamod Sinai ydyw yr enw a roddir gan dduwinyddion yn gyffredin i^ghreirSd hwnwî fn cydrhwng Dnw à phobl Israel yr,amsery derbyrdasant eu bodolaeth cenedlaethol a phan yr <**»£"*£? tnry ddeddfau a barnedigaethau y berthynas nei lduol a fodolai cyd- rhTígddynt âDuw. Gelwir ef yn «gyfamod Sinai,''am »inj fyîydd Sinai y cwblhawyd ef. Mae yr awdwr at yr Hebreaul yn ei alw yn " hen gyfamod," a phriodol y gelwir ef felly pan yr edrychir aW™ gyferbyniol i drefiíyr efengyl. Y mae mewn cyfamod bob îmser wahanol bleidiau yn cymeryd arnynt eu h^^f^f^ aethau i'w gilydd; ac yn bur gyffredin, fe geir sel neu grairjra gysyütìol â chyfamodan y Beibl. Y pleidiau yn y cyfamoddan^sylw oeddynt Duw ac Israel-yr ymrwymiadau ar du y genedl ydoedd eu dewiíiad rhydd a chyflawn o Dduw yn etifeddiaeth, ei &^á,e*J* liywodraethwr ac yn amddiffynwr; a'r ymrwymiado du Dduw ydoedd, ei fod yn rhoddi ei hunan yn etifeddiaeth felly ìddynt. .mn* Y mae y cyfamod hwn idd ei wahaniaethu oddiwrtòy «cyfamod gweithredoedd," yr hwn a wnaethpwyd â dyn ynei sefyllfa o burdab rdiniweidrwydd dibechod-nid ail roddiad y cyfamod hwnw ydyw hwn- mae hwn wedi ei woeud â dynion ar ol.addynt syrthio ac y mae ynddo fesur o gyfaddasrwydd i gyfarfod â dyn yn y sefyllfa hono. Ymaeyn wahÄthol hefydoddiwrth y «cyfàmod gras -ypersonau dwyfol ydynt y pleidiau yn y cyfamod hwnw, ond md felly yma:^ mwy nriodol fyddai dweyd mai goruchwyliaeth yw hwn yn y dadblygiad S'r cyfamod gras. Er mwyn eglurder, dywedwn mai y Tad a-r Mab yw y pleidiai yn y cyfamod gras; ond yn y cyfamod ajnaediwrfb Sinal, y Mab a dyíion ydyw y plcidiau-y mae y Mab wedi derbyn ei ddyweddi mewn cyfamod gan ei Dad, ac yn awr y mae yn »»««« ei hunan er niwyn ei dwyn i dcimlo gwrcs ei fynwes a chunadau ei galon-y Mab yn agosau at ddyn sydd yma, er mwyn agosau dyn at Y mae cyfamod Sinai yn ddadblygiad gorphcnol, yn gystal ag yn adnewyddiad helaethedig, o'r cyfamod a wnaethai Duw ag Abraham— yr un ydyw o ran ei gynwys, yr un o rau ei ddeüiaid, a'r un ydyw ei 2 H