Skip to main content

YE AUSTEALYDD: Cfiltfrgratoit fgisot EHIE. 5.] TACHWEDD, 1867. [CYF. II. PEEGETH* GAN Y DIWEDDAR BAECH. JOHN JONES, TALSAEN. " Cymer afael ar y bywyd trogywyddol."—1 Tiu. vi. 12. Btwyd tragywyddol ydyw yr unig beth ag sydd yn werth i ddyn wneud ymdrech mawr i'w feddiannu; uc, ond iddo gael gafaol ar hwn, fe fydd yn gyf oethog serch iddo golli pob peth arall, oblegid y mae hwn yn " etifeddiaeth anllygredig, a dihalogodig, a diddi- flanedig, ac yn nghadw yn y nefoedd.'.' ía fodd y mae dynion yn addef byd tragywyddol ac heb geisio bywyd tragywyddol, sydd yn anhawdd ei egluro na rhoddi rheswni drosto. Y mae y rhyfyg mwyaf yn nghreadigaeth Duw. Dyn yn ystyried ei fod yn ddeiliad byd teagywyddol, ac eto hcb ymbarotoi—dyna y rhyfyg mwyaf a allaf feddwl am dano ! Y mae y creulondeb mwyaf, a'r ysgelerder mwyaf. Y mae 'yn llawer mwy creulondeb nag a gyflawnodd yr erUdiwr ar y merthyr. Y mae yr erlidiwr yn tywallt ei greulondeb ar ereill; ond yr wyt ti, drwy anturio rhedeg i dragywyddoldeb heb fod yn barod, yn gwneud mwy creulondeb & thi dy hun. Am greulondeb yr erlidiwr, nid yw hwnw ddim yn cyraedd yn mhellach na'r corff; ond y mae y dyn a wna hyn yn greulawn wrth ei enaid. Y mae creulondeb yr erlidiwr yn myned drosodd mewn amser byr, nid yw hwnw ddim yn cario rhyw effaith maith; ond yr wyt ti, drwy redeg i'r byd tragywyddol heb barotói, yn tynu arnat dy hun groulondeb ag y byddi di yn ei ddioddef. yn ddiddiwedd. Pe cai pob poth ei geisio genym, gyfeillion, y»:0l, 0i werth, ar ol bywyd tragywyddol y rhedai yr holl genhedloedd. Ni fyddai helyntion- teyrnasoedd ddim yn werth y siarad sydd yneu cylch; gweithred- iadau y senedd ddim yn werth holl synwỳr y. wlad; cyfoeth y byd hwn—pe bae ein meddyliau ni yn ymgydnabyddu mwy d'r byd arall, ni fyddai ddim yn werth yr ym<h'ecliion mawr sydd yn cael eu rhoddi i'w geisio; y bri a'r anrhydedd ddim yn werth rhoddi amser i'w hysgrifenu i lawr, os gellid defnyddio yr amser hwnw i * Oymerwyd y Brogeth hon o'r " Pbbgbthwb," cyhoeddedig gan J. Hughes, Ileol-y-Bont, Caernarlon. YBgrifenwyd hi gan Mr. J. Griffiths, Livert30ol, wrth ei gwrando, yn Nghaix)l Bedford.Btroet, nós Sabbeth (y Suigwyn), Meh. 11,1848.