Skip to main content

.. YR ATJSTRALYDD: BHIF. 12.] MEHEFIN, 1868. [CTF. II. ©rarifardiro, ŵr. Y CYNGOR A DBADDODWYD GAN Y PABCH. W. M. EVANS, BALIABAT, Ar yr achlysur o ordeiniad Mr. E. Price, o Woolaroo, i gyflawn waith y Weinidogaeth, yr hyn a gymerodd le yn Sebastopot, Ebritt 20, 1868. Mr. Gol.—Yn unol â chais Mr. Price, a'r brodyr yn Sebastopol, yr ydwyf yn anfon yr ychydig sylwadai annhrefnus hyn i'ch llaw, i wneudâhwynt fel y gweloch yn oreu; os barnwch hwy yn werth eu hargraffu yn yr AusTfiALYDD, wele hwy at eich gwasanaeth. Ydwŷf, eich ufudd was, W. M. Evans. " Pregetha y gair; bydd daer meton amser, allan o amser; argyhoedda, cerydda, annog gydaphob hir-ymaros ac athrawiaeth."—2 Tim. iv. 2. Fy Anwyi. Fbawd,—^Nid heb deimlo fy anaddasrwydd fy hun, fy nîffygion yn y gwaith, ac yn neillduol fý annghymwysder i gyfar- wyddo arall, yr ydwyf yn sefyll i fynu i roddi gair o gyngor i chwi.' Anfantais ag yr ydym oll yn teimlo oddiwrthi, yn y wlad hon, ydyw amddifadrwydd o ddynion cymwys i'n harwain mewn symudiadau pwysig, fel yr un presenol. Teimlwn fod arnom eisiau dynion wedi eu cymwyso gan addfedrwydd barn a phrofiad i gymeryd y blaen, ac wedi eu haddysgu at waith fel hyn gan oruchwyhaethau grasoí yr Ysbryd Glân, a chariad Duw yn ennyn f el tân o'u niewn. Yr ydym ni, fel ychydig o Fethodistiaid, yn y wlad hon, yn debyg iawn i blant amddifaid, wedi ein gadael wrthym ein hunain, i drafod ein hamgylch- iadau oreu y gallwn, cyn fod genym ond ychydig o brofiad na gwybodaeth am y byd. Pa ryfedd gan hyny os bydd i ni wneud rhai camgymeriadau lled bwysig, ac os byddwn mewn pethau ereill lawer yn ol i'r hyn ddymunem fod mewn trefn ac effeithloldeb ? Teimlwa, er hyny, fod ein Tad nefol wedi gosod rhyw gymaint o ymddiriedaeth ynom—y mae ei dŷ genym, ac y mae ei ordinhadau yn ein meddiant; yr ydym yn gangen o'r eglwys fawr, ac y mae holt ragorfreintíau y tŷ yn eiddo i ni trwy rinwedd ein perthynas â Fhen yr eglwys. Y peth mawr a phwysig y dylai ein golwg fod arno, a'n htraeth am dano, ydy w cael ein Uywodraethu yn hollol gan gariad Crist, a dymuniad dwfn am allu gwneuä daioni drosto yn y byd: tra y byddwn dan lywodraeth yr egwyddor hon chyfeüiornwn ni ddim llawer, oblegid y mae Ysbryd 2x ;