Skip to main content

YE AUSTEALYDD (Üglcljgrawít |&ìíöoL RHIF. 12.] MEHEFIN, 1867. [CYF. I. inietftato, &r. "PRYD/YEN FEDDAY" YN NEW ZEALAND. Cryn archoll ar galon y gwladgarwr yw clywed^stron yn gwarthruddo ei wlad; ond archoll fwy o lawèr vav gorfod credu fod gweithredoedd ei gydwÌHdwyr wedi bod yn achlysur i'r gwarthrudd hwnw. Pa wir Brydeiniwr na theimlodd i'r byw lawer tro pan yr estynai y tramorwr ei fys mewn gwawd at ei wlad uchèlfreintiog, ac y galwai hi yn " Brydain Feddw ?" Ond *pa faint mwy raid fod ei flinder pan y gwel broíion dyddiol o wirionedd y cyhuddiad ? Yn wir, pan y cofîom gynnifer o ymdrechion egniol a wneir gan GristÌ€»ogion a dyngar- wyr i oleuo a moesoli y wlad, y mae'n aruthr meddwl dyned yw cortynau anghymmedroldeb yn parhau am dani. Er yr holl gymdeithasau crefyddol a dirwestol, er yr holl ysgolion dyddiol a Sabbathol, er yr h'oll sefydliadau dyngarol sydd yn britho gwyneb y wlad, er y llwythi anferth o gyfrolau gwerthfawr a fwria'r wasg i'r byd yn ddiorphwys, er yr aneirif bregethau ac areithiau doniol a glywir beunydd gan oreugwyr y genedl—er hyn oll, parhau y mae'r gyfeddach, parhau y mae'r ymyfed, par- hau y mae'r meddwi,m pharhau y mae miloedd o'n cydwladwyr, mewn ^plyniad, i rwygo eu heinioes ar ddannedd y llew, i fodâi cysur a heddwch eu teuluoedd, i gadwyno cynnydd a llwyddiant cymdeithas. ac i bardduo euw eu gwlad yn ngwydd estroniaid a gelynion. Un o'r