Skip to main content

YB AU8TRALYDD: (Egleíjgraroît |St$oL RHIF. 9] MAWRTH, 1867. [CYF. I. DYLEDSWYDDAU Y CYMRY FEL DINASYDD- ION YN VICTORIA. Mr. Gol.—Gwelsom ar gláwr eich cyhoeddiad alwad ar rywun i ysgrifenu erthyglau byrion ar y testyn uchod, . ac mewn ufudd-dod i'r alwad dyma ninau yn dechreu ar- ni. Digon tebyg mai nid y ni fydd yr unig rai, pa un bynag am hyny, yr ydym yn sicr y rhoddwch y flaenor- iaeth i'r goreu pwy bynag fyddo, ac felly y caiff y testyn chwareu teg. I bob mcddwl sylwgar, fe ddichon mai un o'r pethau anhawddaf a'i cyferfydd yn y drefedìgaeth, yw deall cyf- ansoddiad ei chymdeithas—cysylltiad ei hundeb a bywyd ei gweithrediadau. Yn Brydain Fawr a gwledydd Ew- rop yn gyíFredinol, lleiha yr anhawsderau uchod i raddau mawr. laf, Y maent yn hen wledydd. 2fed, Os na thrigienir hwynt oll gan bobl o'r un gwaed, eto y mae y gwahanol genhedlöedd a gyfansoddant eu poblogaeth fel rheol yn gydgrynhoedig i'r un cwr o'r ymerodraethau. Y mae Prydain Fawr yn engraifft—y Cymry yn Ngyni- ru, y Saeson yn Lloegr, yr Ysgotiaid yn Seotland, a'r Gwyddelod (ffynhonell poblogaeth pob gwlad newydd.) yn yr Iwerddon. Ni ehyfeirinsom eto ar America. Ond os nad ydym yn camgymeryd, er mai Yanhies y grlwir pawb o'r wlad hono, eto y mae ein cenedl ni, y Cynr^, yn fan flnteiodd gyda'u gilydd yniaac acw ar'hyd y wiud.