Skip to main content

(£j)lcl)8ratött ítttsol. IiIIIF. 7.] IONAWE, 1867. [CYF. I. Irwtîtflte. &r. DYDD NADOLIG. Weth yr enw liwn yr adnabyddir y 25ain ò Rhagfyr genym. Ystyr y gair Nadolig yw genedigaeth, felly dydd Nadolig yw dydd genedigacth. Gelwir ef yn Saesonaeg, Chrìstmas ; enw yn deilliaw o'r Eglwys Bab- aidd, Christ-mas; yw mass for Chrìst; nen offeren i Grist. Mae cymaint a chant a thri deg a chwech o farn- an wcdi bod o barth dydd genedigaeth ein Hiachawdwr. Mae wedi ei ddodi i lawr gan wahanol enwadau cristion- ogol, a dynion dysgedig yn mhob mis o'r flwyddyn. Eg- lwys Rhufain ocdd yr hon a bendcrfynai dydd genedig- aeth Crist i fod ar y 25ain o Rhagfyr ; yr hyn a wnaed dan Pab Julius I, a chan ei bod hi yn dal yr awdurdod uchaf mewn pethau tymorol, ac yn anífaeledig mewn pethau ysbrydol, y sefydliad hwn a ífynai. Yr un diwrnod yw hwn a'r un y cedwid gwyl i'r dduw- ies Bruma gan yr hen Rhufeiniaid. Yr achos paham y dewisai y Pab y diwrnpd hwn yn hytrach nag un arall oedd, mai ar hwn y tròai yr haul yn ol tua'r pwynt gog- lcddol, gan ddybenu y gauaf, estyn y dydd, a dwyn y gwanwyn i mcwn. Tybid fod hyn yn arwyddocäol o Haul y Cyfiawnder yn codi ar dywyllwch y byd, ac yn peri i oleuni iachawdwriaeth ymwcled a'n daear ni. Dyfyna Gieseler amryw o awduron i ddangos y cedwid gonedigaeth a bedydd ein Harglwydd, yn yr eglwysi