Skip to main content

■■.-' YE AUSTRALYDD: ' EHIF. 10.] HYDEEF, 1869 [CYE. III. Y TEMTIAD. (Parhad o tudal. 175.) Ér i'r diafol fethu ddwywaith, etto nid oedd ar fedr rhoddi i fynu. Cynygiodd brofedigaeth arall o ffurf wahanoi, er yn dal perthynas â'r im pwnc a'r rhai hlaenorol. Mae y darluniad a roddir o'r brofedig- aeth yma yn ein tueddu i feddwl, fel y dywedasom yn barod, yn fwy na dim arall, nad ydym iedrych ar y demtasiwn fel peth allanol, ond fel ffaith fewnol. Mae yn analledig cael golwg ar holl deyrnasoedd y byd oddiar unrhyw fynydd ar y ddaear; o ganlyniad, nid ydym yn ystyried fod yn perthyn i ni ymholi ar ba ran o'r deml y safai, a pha fodd y gallai Iesu sefyll ar hinacl y deml, nac ychwaith ar ba fynydd yr oedd pan gafodd y welecligaeth, gan y credwn na symudodd ei gorph yn ystod yr amser o'r anialwch. Y mynydd oddiar yr hwn y cafodd yr olygfa oedd yr ymwybodolrwydd a feddai mai ei hawl gyfreithlon ef oedd llywodraethu ar holl deyrnasoedd y byd; a medd- yliwn mai y pegwn ar yr hwn y seiliwyd y demtasiwn ydoedd yr ymofyniad naturiol a godai yn meddwl yr Iesu pa gynllun ycloedd y goreu i'w fabwysiadu er adenill ei etiíeddiaeth odcìiar y diafol. Ar hyn dyma y chafol yn cynyg rhywbeth i'w fecldwl fel y canlyn:—■ Perthyna llywodraeth y byd i ti, ac yr ydwyt wedi dyfocl i gymeryd meddiant o honi: gwyddost yn dda mai y cynllun goreu er enill y llywodraeth fyddai cymeryd arfau, a chasglu milwyr ynghyd. Hyn^ fel y goiygwn, ydym i'w dcleall wrth geisio addoliad; sef i Iesu fab- wysiadu cynllun ag a fuasai yn gofyn am ryfel, a thrwy hyny yn- cyhawnhau cynllun y diafol a'i swyddogion er enill enwogrwydd a llywodraeth, sef trais agormes. Pe buasai y diafoi yn meciruperswadio yr Iesu i gymeryd y cynllun hwnw, buasai hyny yn dangos fod yr Iesu yn cymeradwyo cynllun y diafol; yr hyn a fuasai yn dangos fod ynddo ef yr un ysbryd hunanol a thuedd uchelfrydig ag oedd yn y rhai fu gynt yn orchfygwyr y byd, ac yn rhoddi cyson addoliad i dduw rhyfel. Ond weie Grist a'i amynecld megis wedi blino, ac eiddigedd santaicld yn llenwi ei gaion, yn dywedyd, "Dos ymaith, Satan, &c.; y mae fy Nhad wedi tori allan gynllun i mi er enill y byd, sef dyoddef tlodi a chyfyngrlerau, ac arddangos egwyddorion moesol yn eu gweithrediadau o flaen y byd, ac enill y byd o dan fy 2 E