Skip to main content

Kj YR AUSTRALYDD: RIIIT\ 5.] MAI, 1869. [CYE. III. YE EGLWYS O DDIFRIF. Dari/lenasom yn yr Atjsthalydd yu ddiweddar draethodau rhagorol ar yr "Eglwys Drefnus" a'r "Eglwys Ddefnyddiol," a gallwn dystio ein bod wecli cael bendith a hyfryclwch wrth eu darllen; a hyclerwn eu bod wedi bod o fendith i gannoedd ereill, ac y cawn eglwysi mwy trefnus a defnyddiol ar ol hyn. Os rhoddir ystyriaeth cldyladwy i'r hyn a ddywedwyd ar hyny, diameu mai hyny fydd y canlyniad. Wedi darllen y traethodau hyny, mae rhywbeth wedi bocl yn cymhell ein meddwl ninau i geisio traethu ychydig ar. yr " Eglwys o Ddifrif." Wrth ddechreu, mae yn rhaid i ni cldweyd ein bod yn teitnlo oddiwrth ein hanallu a'n hanfedrusrwydd i draethu ar fater mor bwysig. Car- em allu dweyd rhywbeth a fycldai o fendith ac yn foddion i ddeffroi yr eglwysi i fwy o ddifrifwch: gallwn eich sicrhau fod ein hamcan yn dcla, pa un bynag a lwydclwn i wneud daioni ai peidio. Y peth a garem ei weled, ac yr amcanwn at ei gael, yw mwy o dcìifrifwch i'n heglwysi. Ymddengys i ni fod yr eglwys y dyddiau hyn wedi colli'r difrifwch hwnw ag oedd yn ei nodweddu flynydclau yn ol—y mae wedi myned fwy na deg o raddau yn ol yn hyn, a thrwy hyny wedi colli y nerth a'r dylanwad oedd ganddi y pryd hwnw i wneucl claioni. Mae'n wir ei bod yn proffesu pethau mawrion, ond nid yW ei clifrifwch yn cyf- ateb i'w phroffes. Ymcldengys i ni ei bod yn rhy debyg i'r dosbarth hwnw o ddynion sydd yn y byd, y rhai a wnant ac a dclywedant bob peth dan haner gellwair. Gwyddoch focl dosbarth o ddynion felly i'w cael yn y byd, a hynod mor lleied yw eu dylanwad, ac mor cldiles ydynt i gymdeithas: nis gall neb rocldi coel í dctim a dclywedant, na phwys ar dclitn a wnant. Cyn y gall dyn fod yn offeryn i wneud llawer o ddaioni rhaid iddo argyhoeddi pawb o'i amgylch focl hyny ar ei galon, a'i fod yn mecldwl yn dclifrifol yr hyn a dclywed ac a amcana ato: mor fuan ag y llwydda efe i argraffu hyny ar feddyliau dynion, yna gwrandewir ar ei lais ac ystyrir yn ddifrifol bob peth a ddywed, a bydcl hyn yn fantais fawr icldo i wneud daioni. Yn gyffelyb y mae gycla'r eglwys—cyn y llwydcla hi i wneud llawer o cldaioni yn y byd, rhaid idcli ei argyhoecldi ei bod o ddifrif, a'i bod yn mecldwl yn dclifrifol yr hyn a broffesa. M wna proffesu pethau mawrion, a bod yn wamal a ctiofal ynghylch eu cyflawni oncl clrwg mawr iddi yn mhob ystyr—