Skip to main content

YR AUSTRALYDD: EHIF. 14.] CHWEFEOB, 1871. [CYF. IV. (Iraáítöáaît, &£. ANERCHIAD AT Y DARLLENWYR. Ddarllentdd,—Yr ydym yn cyflwyno ein hunain i'th sylw gycìa theimlad cymysg o ofn a hycler. Yr yclym wedi ymgymeryd â chario yn mlaen yr Atjstraltdd, a theimlwn ein bod wedi ymgymeryd â gwaith pwysig—pryderwn ynghylch ei lwyddiant, a'n llwyddiant ninan yn yr anturiaeth; ac ar y llaw arall, yr ydym yn hyderus y bydd i'r cyhoeddiad enill nerth ac ymledaenu, y bydd i'n "gwialen flodeuo." Yr ydym yn sicr o un peth, sef y bydd i ni wneud ein goreu ("nis gall y goreu wneud rhagor ") er enill cefnogaeth, a gwneud yr Australtdd yn gyhoeddiad teilwng o geuedl y Cymry yn y tref- edigaethau hyn. Dymunwn alw sylw ein cydgenedl at y ffaith ein bod yn ymgymeryd â chyhoeddi yr Australtdd fel anturiaeth fasnachol—nid oes gysyllt- iad rhyngom â'r un enwad crefyddol na phlaid wladol, yn hytrach yr ydym yn genedlaethol yn ein hamcan. Bydd ein colofnau yn agored bob amser i gyhoeddi adroddiadau o weithrediaclau cyfarfodydd a chynadleddau, yn nghyda phob hanes o ddyddordeb cyhoeddus a berthynant i'r enwadau crefyddol Cymreig yn y trefedigaethau—yn wir, hyn yw un o amcanion ein cyhoeddiad. O berthynas i'n credo grefyddol, nodwn ar unwaith mai Cristion- ogaeth Brotestanaidd yw hòno; y Beibl gaiff fod yn safon a maen prawf ein duwinyddiaeth. Nid oes genym un gair i'w ddweyd am "gyffes ffydd" unrhyw enwad, "Rhyddi bob enwad ei farn:" ond teimlwn dan rwymau i draethu ein meddwl mai nid bob amser nac yn mhob lle y mae doethineb yn cymeradwyo cj'hoecldiad o'r farn hòno; pethau yn perthyn i'r enwadau eu hunain yw yv ychydig A^ahaniaethau a fodola rhyngddynt. SFi roesäwn unrhyw ohebiaeth a duedda i beliau yr enwadau oddiwrth eu güydd, a chreu teimlad cul yn y naill tuagat y llall; ein hamcan, yn hytrach, fydd eu huno fel gaìlu crefyddol yn 2q