Skip to main content

JẅTÇ " Welsli N ewspaper, and Journal of Literature. 2 (>V5Sv—■< ^e> g—■*> ^- ;—..■■■«. ^^ŵ^a-^rs^__=fc^-:—S-^fe—£js YR AUSTRALYDD: CYLCHGRAWN MISOL. \ EHIE. 11.] TACHWEDD, 1870. [CYF. IV. CYNNWYSIAD. Teaethodau, &c.:— Dyfyniad o Bregeth y Parch. Joseph Jones ........,....... 241 Llith i'r Ehai a Arferant Ddiodydd Meddwol............ 243 Bywydau a Gollwyd yn y Rhyfeloedd diweddar ......... 244 Yr Awyrgylch...................................................... 245 Y CflWEDLEUYDD :---- Cyniro yn Australia ............................................. 248 Manion:—- Y Gwerth osodai ei Was ar Weithiau Syr Walter Scott 251 Baeddoniaeth:— <||| Cân "Punch" i Gymru, yn Saesonaeg a Chyiuraeg...... 252 ÇjÊL <»$ GOEYNIADAU AC AtEBION:---- %P Atebion i Ofyniadau Moses a Ph------s ..................... 253 Gohebiaethau:— Athroniaeth a Datguddiad mewn Yniryson............... 254 Yr Adgyfodiad...................................................... 257 Asmodeus a'r Hen Gorph ....................................... 260 J. J. a Phwyllgor yr Eisteddfod .............................. 261 Newyddion Cyefeedinol :— Epistol o Gymru................................................... 261 Cylehwyl yr Annibynwyr yn Pleasant Creek ............ 263 Darlith............................................................ 263 Genedigaethau...................................................... 263 Peiodasau...................................................... 263, 264 Maewolaethau...................................................... 264 PRIS OHWE CHEINIOG. AEGEAFEWYD GAN JONES A MACAETHY YN YE ALBION PBINTING OEEICE. ' (