Skip to main content

TE AUSTRALYDD: EHII\ 9.] MEDI, 1870. [CYF. IV. YE ADGYIODIAD. GAN T PARCH. D. M. DAYIES, ZION, SEBASTOPOB. Mr, Gol.,—Goddefwch i mi mewn ychydig eiriau roddi fy rheswm dros gyhoeddi y Bregeth a ganlyn. Yn nacaol (fel y dywedai yr hen bregethwyr), nid gwahoddiad taer a gefaís gan gyfeillion nac anogaeth gan y Cwrdd Chwarter; nid am fy mod yn meddwl fod dim neillduol ynddi, nac ychwaith oherwydd fy mod yn credu yn rhyw benderfynol iawn mewn cyhoeddi pregethau. Ond yn gadarnhaol, dyma fy rheswm: Gofynodd brawd crefyddol i mi am roddi iddo grynodeb fsheteh) o bregeth a dra- ddodais ryw amser yn ol ar yr adgyfodiad. Meddyliais y buasai yn fwy cyfleus iddo ei chael yn gyfan, ac yn fwy hwylus iddo mewn print nac mewn llawysgrifen. Gan obeithio ar yr un pryd na bydd ei darllen yn un niwed i ereill, ond yn fendith. Hyn yn fyr yw fy rheswm. * D. M. D. Eithr fe äclywed rhyiv un, Ta fodcl y cyfodir y meiriu ì ac â pha ryw gorph y cleu- ant? Qj,ynfy'cl, ypeth yr wyt ti yn ei hau, ni fyiuheir oni bycld efemarw. A'r peth yr wyt yn eì han, nicl y corph afydcl yr ydwyt yn ei hau; ond grònyn noeth, ysgatfydd o wenith, neu o ryw raton arall. Mthr Duw sydcl yn rhocìdi iclclo gorph 'fel y mynoclcl efe, ac i bob hedyn ei gorph ei hun.—1 Cor. xv. 35—38. Fbl y gwyr y rhan fwyaf o honoch. sycld yn fy ngẁrando, fe ddarfu i mí er's ychydig amser yn ol bregethn ar y pwnc hwn o'r blaen. Md wyf yn bwriadu yn bresenol i gerdded yr un tir, ac nid oes eisieu i mi wneuthur hyny oblegid fod y maes yn ddigon eang. Yr. wyf yn galw eich sylw at hyn, rhag i chwi feddwl fy mod yn anghofio rhyw bethau pwysig mewn cysylltiad â'r pwnc. Os gadawaf allan ryw bethau neillduol, fe fydd hyny am fy mod wedi bod yn siared arnynt o'r blaen, ac oherwydd fod y pwnc yn un mor gynwysfawr. Fel y dywedais y tro o'r blaen, ar y datguddiad dwyfol yn unig yr ydym yn dibynu am brofion o'r pwuc hwn—nid ar natur nac athron- iaeth. Er hyny rhaid peidio diystyru gwirioneddau athroniaeth, oblegid gwirioneddau Duw ydynt fel gwirioneddau datguddiad. Mae rhai dynion ffol yn siared am athroniaeth fel pe byddai yn rhywbeth o waith y cythraul, a datguddiad yn rhywbeth oddiwrth Dduw; aç, o 2a