Skip to main content

YR AÜSTRALYDD: | CYLCHGRAWN MISOL. ) RHIE. 8.] AWS'T, 1870. [CYí\ IY. 4 ÇYNNWYSIAD. Teaethodatt, &c:— Pethau Ysbrydol.....,............................................. 169 Yr Ysbryd Glân—yn ei berthynas a'r weinidogaeth, yr addoliad, a gwaith yr egìwys................................. 171 Mahion:— Attal y Gwirionedd................................................ 176 Y Chwedleuydd :— Cymroyn Australia............................................. 177 GoHEEIAETHAU:— Yr Eisteddfod—Llythyr i........................................181 "Ysbryd yr Hen Ddic," a "Deio ab Ieuan Ddu"......... 185 At y Gohebwyr a'r^parllenwyr.............................. 187 7 Newyddion Ctffredinol:— Yr "Hen Lag" yn Llundain.................................... 189 Diwygiad Crefyddol yn America.............................. 190 Genedigaethau...................................................... 192 \ Pbiodasau............................................................ 192 Marwolaethau «..................................................... 192 PRIS OHWE CHEINIOG. ARGRAFFWYD GAN JONES A MACARTHŸ, ^