Skip to main content

TR'AIJSTRALYDD: CYLCHGRAWN' MISOL. RHIF. 2.] CHWEFEOB, 1870. [CYF. IV. CYNNWYSIAD. Traetiiod.ut. &c:— Meddwl Crist......................................................... 25 * Cym.ro yn Ausíralia................................................" 30 YH ElSTEDDEOD:---- Y Ferniadactli ar y Cyfansoddiadau Cerddorol............ 31 Dtfynjadac:— ' Y Panic Arianol yn New .York ................................. 32 B ARDDONT AETIT :---- Y Bry ddest Fuddugol—-Gobaith.................................'35 GOHETÎIAETTIATT:— Caniadan Jsìwyn................................................... 38 Y Corph Dvnol...............................*..................... 40 Yr Eiütwhlfocl.....................-.................................... 41 GWLEIDYDDIAETH:---- * Y"LaudBill"...................................................... 41 NeWYDDION CTFl'TilîDrSOL:— Cymanfay Bedyddwyr Cymreig.............................. 43 Sefydliad y Parch. Isaa,c Williams...........,.........,........ 44 Cymaufa yr Annibynwyr Cymreig ........................... 44 Cyfarfod Tritnisol Yngòlioû Sabböthol yr Henaduriaid... 45 Y Cyfarfod Dosbarth yn Williamstown ..................... 4(i Bedyddwyr Cymreig Tarrangower ........................... 47 Haelioni............................................................... 4§ GenepiöAethaü...................................................... 48 Pmodasau............................................................... 48 PRIS CHWE CHEINIOG. JfcmgtljejíuaU: ABGRAFFWYD GAN JONES A MACARTHY, TN TR ALBION rRINTrNO OÍTICE.