¥ ©ÿfiittí ìZ$liiíì)%us Gyf. IV. AWST i$eg, i8q$. Rhif 8. Dywenydd genym allu cofnodi fod y Parch. D. Jones, M.A., Eicer Llangernyw, wedi ei ddewis o burap neu chwech o yrageiswyr i fod yn Broctor y Gymanfa Eglwysig (eonvocation) yn Llundain. Yr ym- geisydd Uwyddiannus arall ydoedd y Parch. CanonEvans, Àbergele. Llongyfarchwn y ddau ar eu dychweliad. LLANRWST. Trwy garedigrwydd Mrs. Hyde, cafodd y maraau ac aelodau o'r Ysgol òul, yn Heoi Scotland, drip i Llandudno, lle, er gwaethaf y tywydd, y mwynasant eu hunain yn fawr. Yr wythnos ganlynol i hyn, trwy garedigrwydd yr un foneddiges, cafodd y plant ac aelodau eraili o'r un Ysgol Sul drip i Llanddoget, lle yr oedd Tê wedi ei barottoi á"r eu cyfer yu yr Ysgol, yr hon a roddwyd at eu gwasanaeth gau Reithor parchus Llanddoget. Diolchwn yu garedig iddo am ei hynawsedd. Dydd Iau, y lBfed cyfisol, ymgymerodd Mrs. Hugh-Jones a rhoddi Tê, &c, i aelodau yr Ysgolion Sul, yn yr Ysgolion Cenedlaethol. Mwynhawyd eu hunain yn fawr gan bawb, a theilynga Mrs. Hugh- Jones ddiolchgarwch gwresocaf pawb am ei dyddordeb vn jr Ysgol Sul. Cynaliwyd Arwest Farddonol ijlau Geirionydd ar y 13eg cyíisol, ar Fryn y Caniadau ac ar Lawnt Taliesin. Daeth cynuliiad da<yng nghyd o feirdd, ilenorion, a cherddorion. Daeth lluaws ym mlaen i dderbyn urddau fel beirdd, cerddoriou ac ofyddwyr. Traddodwyd siars yr Orsedd gan Gwilym Cowlyd gyda'r clifrifoideb mwyaf. Cymerwyd rhan yng ngweithrediadau y dydd gan Penfro, yr hwn a enilodd y Gadair Arian ddwy fiynedd yn ol, Dwdau, Ioan Gwyr, Iscoed, Llywelyn, Gwilym Cowlyd, y Prif-fardd Pendant, Gwilym Eryri, yr hwn a enillodd ar ei gân i gan-mlwyddiant Ieuan Glan, Ifan Datydd, Caerwyson, ac amryw eraill. Gofod a balla i ymhelaethu.