m- \_Pris: Ceiniog."] ŵftói <JF) DEONIAETH T IjL^.NJB^lI3^RN FA.WR EBRILL, 1910. ' Un Arglwydd, un ífydd un bedydd.' *■ CAERFYRDDIN : ARGRAFFWYD GAN W, SPURRELL A'l FAB.