Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Î5^5*â5^>6^ë^â^a^â^^^^a3í6^5^â? aiii ffigimpig | Deoniaeth Llanbadarn Fawr. . * ' .- i „/*• *. T ff ., // ^.W'-cC *'" í • * '*'•** V» > f ì f J \\ FS / , . ' \\- * \iu^ ^f ^■:J':',/: ■ , .'^>?v •-- |;'ÿ' .'r'" ;••> _.; .*-/ ;"«WÌ .*•"••> . // . •'-- "."'; í . ' «î - î' ' l/ Eglwys Llanhadarn Faior. MEHEFIN, 1893. ffii ABEBYSTWYTH ì \U ARGBAEEWYD GAF JOHîT MÖBGAN, SWYDDEa'r " OBSEBVER." \u [Pris Geiniog.] Pq *^&Ç^et®&tä&3^^£S€&£®€&®GbÇ&é