* ♦ 8 Deoniaeth Llanbadarn Fawr, Eglwys Llanladarn Faivr, IONAWR, 1893. ffi ABERYSTWYTH : ARGRAEFWYI) GAN JOHN MORGAN, SWYDDFA'r " OBSERVER,' [Pris Cetniog.'] ^B^^^í^B^^^B^B^^í^^^&^P^^Ẁ'