Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL >,.lÙ CYF. XXII.] MEDL 1865. Ehif, 273. YMWELIAD I GALFARIA. ^a mae amrai lanerchau nodedig tnewn jleoe8yddiaeth hen a diweddar fel manau öody &welwyd rhyw fuddugoliaethau hy- hii rlf1 Caei eu bentull> neu y garced neu y «rch Wr mawr- Anfarwolwyd y llan- Çj en^a.n yr amgylchiad, a throsglwyddwyd Gall * * 'awr ° r naiil §enedlaetlî i'r lla11- tjjao.ai y Rhufeiniaid ymffrostio o'u Car- a>röa odidog, yr Atheniaid o Marathon, aniff iaeS-0n ° Waterlo°- Ond y mae yr H„0y cn'adau hyn, tra yn cofnodi y budd- ö0 d'aeknau a Sollwy^> ar niwed a wnaeth ys?r'°fS rtn ° ddyni°n i?r lla11; ac er yr golof yd awdlau ae y cöfnodwyd cof- atn» Dau' eto bydd i law rydlyd amser, neu arwvd!viadau dyfodo1' lwyr ddileu y cof- Ond| 0n nyn °'r cyfryw weithrediadau. eî's cí ^^ Hanerch wedi cael ei chadw aDvp | 0s ddeunaw cant o fiynyddoedd ya gofir! ^an y Dyd Cristionogol—ílanerch a a'r - wy yr holl genedlaethau dyfodol: °ara ??y cn^adau coff'adwriaethol arni a ^Jdd V n'iynau lawenhau tra pery tragy- yr en°ì, D- Calfarm ydyw—llanerch llo CWv lllwyd buddugoliaeth, yr hon a gyn- hijj, yoddi ddedwyddwch miliwnau o'r Oeda yno1' a bydd canu am dani gan fil- ÿcby* eto üeb eu geni- Boed i ni am a£w r amser r°ddi ymweliad i Galfaria, * ae'ed a dysgu y ryfeddodau sydd bob 'Lyn newydd.a phob amser yn bleser- gredìni°f gaa hyny * Galfaria' a %oìv/g gstid °* ryfeddodau a ddalia dy ly- ac vmrNtnma'nt fel y co"' °^w£ ar y byd ; °ithr n^ys ei ddaearfoch dwmpathau o a 8od^m°'erau fel gwastadedd, a'i bleserau gao l nt,fel careg i waelod y môr. Dos ÿüddc/pŸ i'r Hanerch hono ; a tbrwy ffydd eow a f a fu farw, newidia balchder ei alar m 0styngeiddrwydd, digrifwch am ŵled angllrediniaeth am ffydd; y galon ^ëSo.iPa d?ddir, sêl yr Ysbryd Glân a CaHad arm' ar tafo(* a ryddneir * foliannu a Cû u Prynedigol. Ewch i'r llanerch hono, î>heri i,Lh,.olygfa ddigon i ddallu seraff a gotjiant dlafo1 Srynu- Cewch weled go- Oeria(1 nao" y^ddengys mynyddoedd o «ddan (VeiWU cydmariaeth iddo ond gwael- í1|Wcl ol'& ac aur ei hun mor ddiwerth $&1 ', Cewch weled gorthrymderau yn *&aeth 2yÿdef a gywilyddiodd haul, ac a P l r ddaear grynu a holli—gortbrym- C"- XXII 23 derau nas gellir mynegu eu maint, ac nas gellid eu dyoddef ond gan Fab Duw yn unig. Yn Nghalfaria y mae golygiadau ar bethau a dynai sylldremiad llygad Gabrîel, ac asynai íydoedd gwasanaethgar—golyg- feydd a ofyn dragywyddoldeb i'w dadleno, ac a achosasant ac a achosant i filiynau lawenhau. Ewch i'r llanerch hon.a gwel- wch luoedd o'r nefoedd, daear, ac uffern, yn amgylchynu'r groesì Dacw gyfiawn- der sarug yn dryllio ammod-ysgrif ag oedd wedi ei harwydd-nodi a'i selio bedair mil o fiynyddoedd o'r blaen, ac yn dolefain allan yn groch, "Gollyngwch y carcbarorion yn rhyddion." Gwel drugaredd ar ei gwen yn dywedyd, "Adeiledir trugaredd yn dra- gywydd !"—" Yr hwn yn ein hiselradd a'n cofiodd ci, o herwydd fod ei drugaredd ef yn parhau yn dragywydd." Gwei wirion- edd, cyüawnder, a heddwch yn ymgofieid- io, ac yn llawenhau yn iachawdwriaeth dyn euog. Wele Satan a'i brif lengau ar ryw bryd yn ymddangos fel yn gorfoleddu wrth weled Iesu mewn loes; ond cawsant yfath ddyrnod ar gyffesiad a throedigaeth y lleidr, ag a barodd fraw trwy yr holl lu.— Gwelsant un ag y tybient ei fod yn sicr,er hyny yn cael eì gipio o'u crafangau uffern- ol hyd yn nod yn awr marwolaeth. Ym- osodasaut ar Fab Duw! Ni bu erîoed frwydr mor ofnadwy—mor boeth ! Yr oedd angau wedi ei arfogi â'i golyn, yn sefyll yn barod am yr ymosodiad; ond ni chyff- yrddodd erioed, erioed o'r blaen â gwrth- wynebwr dibechod. Ond pan roddodd y dyrnod collodd ei golyn, a gwelodd fod ei wenwyn marwol wedi myned ymaith gyda golwg ar bawb a unir â Iesu trwy ffydd, i'r rhai y mae efe yn awr yn profi ei.hunyn. gyfaill. Y mae yr Iachawdwr yn marw. Clyw'- ir y fuddugoliaeth o'i wefusau yn y nef- oedd, a miliynau yn cymeryd eu telynau, ae yn canu cân newydd—yn cael eichlyw- ed yn uffern, a'r llengau gorcbfygedig yu eneilio mewn cywilydd a gwarth—yn cael ei chlywed ar y ddaear, a llen teml yr Iuddewon yn rbwygo y ddau, y beddau yu agoryd, yr haul yn cuddio ei wyneb, y ddaear yn crynu, a'r canwiiad yn gwaeddi, " Yn wir yr oedd hwn yn wr cyöawu!"— Ewch, ewch.i Galilea; agwelwchdarddiad y fiynon yr hon y mae ei ffrydiau yn Uaw-