Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOI, U' AWST, 1865. [Rhif. ä?§. ^HIENI CREFYDDOL, GWRAN- DEWCH. o'r "athraw." ^W^LLIR âweyd wríh bob math o rieni am »thií»i.!Si.'plant { fyny yn "addysg ac fyffiad ì yr ArSlwydd!" oblegyd y mae *ir w-ffS?' X fyDy yn yr addysg hono yn «ysBẅJ* ì ■ yn mhob ystyr' ac yn dal gan m ■ agos â Phob math ° rieni; ond a gvfai rhieai crefyddol yw ein testyn, ni hyny- n§W11 ein hannogaethau i'r rhai obwLac y mae hyny yn eithàf rhesymol, &v^I .Pa f°dd y gall rhieni digrefydd <îu wiol mae ea eynghorion a'u gwersi yn •^g-i, „ ' "»ac «u cyuguunuu a. u gwcioi ju syii• awr yQ y °yd yma; a cnan fod °ys" ínae t rhwns y t>yd yma a'r nwn a ddaw» yn ŵ- • ytl annhraethol bwysicach. Mae g jJÇOnedd hefyd fod dedwyddwch plant €ilvu^QÌ yn ymd<ìibynii i raddau ar eu *aa- Os bydd y plant wedi cael ÎSí ?u Plant i fyw yn grefyddol, tra yn b -y eu nunain ? Byddai y plant " Qear°u i ddweyd yr hen ddiareb hono, hydd?11 glân * Sanu'n 8*ŵ«" Ond os ^eiodiy rhìeni yn bobl gyfiawn. yn oywvd yn e^lwys -Dd«w, ac yn arddel fhai h addas yn uno1 ä'u proffess, fe all y ddWv y' gyda bendith Duw ar eu llafur, Vdv eu plant *fyny yn briodo1; San vrn„ • anr>ogwn chwi, rieni crefyddol, i ì8^1?0 at hyny.yn ddi'h ^° eîc^ dedwyddwch yn ym- 2 -^* morfawr ar hyny. hyùv ^0^ ^ -Beî&í ?/» gorchymyn farif • ^1 /oc^ tymhor ieuengtyd mor ^erf ^ÎSî0^ * wneyd hyny ; a 6od humto, Ond* Unwa'ìth ei golli yn anadferadwy. ddi'h ^0^ e*c^ dedwyddwch yn ym- dyn ^nw morfawr ar hyny. Prií' amcan ^ch ^ y ddaear yw chwilio am ddedwydd- ara]]' 'e'i ceisia yn y man hyn a'r man obieèfi"*er hyny ymae yQ methu ei gael> yr °yO y mae yn ffaith gredadwy nad oes oad Q dyn wedi ei gyrnaeud> ond yr nwn byd/^ ^hw "yn gyfrif pe-chod iddo." Os ddrv • yQ yn ofni Duw, yn cilio oddiwrth y^ jgioni, ac yn ymdrechu dwyn ei blant í4jv yr Un llwybr, mae yn ddiau, os oes fod v d Wedi cael &aíael af ddedwyddwch, fawy.yn yua wedi ei gael. Peth gwerth- 1 hlant yw bod yn feddiannol ar rieni Cr. XXII 20 magwraeth dda gan eu rhieni, ac wedi eu haddysgu pan yn ieuainc i wybod yr Ysgrythyr lân, y mae Ue i gredu y bydd i'r ddysgeidiaeth hono gael argraff ar eu meddyliau, hyd oni thyfant i fyny, i allu barnu drostynt eu hunain. Beth hefyd sydd yn fwy dymunol i rieni na chafod llwyddiant eu plant, mewn pethau daearol ac ysbrydol? ond er ei fod yn beth dymunol iddynt, ni allant ei gael heb ymdrechu dwyn eu plant i fynyyn briodol; ac y mae llawer o rieni sydd wedi esgeuluso dwyn eu plant i fyny yn briodol, wedi cael achos i ofidio lawer gwaith cyn hyn, trwy fod eu plant (o ddiffyg eu eynghori a'u ceryddu yn moreu em hoes,) yu dilyu cwmni drwg, meddwi, ymladd, &c, ac feallai, yn y diwedd golli eu bywydau. Gan hyny, rieni, gwnewch eich goreu i fagu eich plantyn " addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd," am fod eich dedwyddwch yn ymddibynu mor fawr ar hyny. Ac 0 ! yr olwg alarus sydd i'w ganfod ar y teulu nad ydyw yn ofni Duw, — mae y tad yn arfer meddwi, a'r fam yn tyngu a rhegu, a'r plant yn dilyn eu hesiamplau ; a phe y gofynem i'r plant a fyddent yn cael cerydd am wneyd drygioni, byddent yn barod i ofyn, Gan bwy ? oblegyd y mae ein rheieni yn gwneyd drwg eu hunain." Rieni parchus, a garai rhiw rai o honoch hyny; am hyny, ynte, bydded i chwi ymdrechu gwneyd eich dyledswydd gyda'r plant, yn nghyda gweddio llawer am nerth i wneyd hyny, yna gellwch ddweyd yn gydwybodol, " yr ydym ni yn lân oddiwrth eich gwaed chwi." 2. Am fod y Beibl yn gorchymyn hyny. " Hyfforddia blentyn yn mhen ei ffordd." " Maethwch hwynt yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd." 0! mor werthfawr ydyw ein bod yn cael adnodau o'r Beibl dros yr hyn y ceisiwn ei gym- meradwyo, ac fe gawn engrefftiau hefyd am bersonau wedi eu haddysgu pan ya ieuainc, megys Samuel y prophwyd, Dafydd brenin Israel, a Josiah brenin luda ; ac fe ddywedir hefyd fod Timotheus er jpa fachgen yn gwybod yr Ysgrithyr lân; ond aid yw y rhai yna ond engreifftiau ag oedd yr ysgrifenyddion ysbrydoledig yn eu defnyddio i ddangos gwerthfawredd y peth. Diolch am wersi o'r Beibl dros y peth; oblegyd byddis yn aml yn dadlu yn