Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL Cyf-XXIL] IONAWR,iS6^ Khip. 267." EqLURHAD YSGRYTHYROL. îl e<li **• 12: " Yna yr Ysbryd a'm cymerodd, ìv6(jvJWrLSwn cynhwrf mawr o'm hol, yn dy- 8brvl'i 7^eil(îlgedig fyddo gogoniant yr Ar- jttcl o'i ie." jL ^13,6 tri lle yn y rhai y dywedir fod y ' y° preswylio yo neillduol; yn gyntaf, fainnejfoedd- "Y nef vw fy nghorsedd- fo« '" &c- ^ Bren- 8 30. Yn ail- ^^a" dr' dy&tuddiedig : Esay 57.15. Yn 132 1 : "^* dm^' neu Seion: Salm Y m .^* Gorphwysfa Duw yw Seion. jforwJ eìZ(US l!w g*ywed yno; y mae ei cv, efyno "Ffordd Duw sydd yn y msg .» Salm 77_ 13 L,e pre8wyifa ei a.ëonia0t yw y deml. Yn y deml y bydd- _ uw yn gwrando eu hymbiliau, ac yn at- "denii^130 y derbyniai efe aberthau. Yn y o^ , y °yddai Duw yn gwrando ac yn ateb yíí- . u» ac yno y derbyniai efe aberthau. ìon ^ ml vr oedd yr arch, ac arwydd- yr J.Presennoldeb Dwyfol. Yn y deml ateh • r7 cen,biaid, oddirhwng pa rai yr ja , ai Duw. Y pethau hyn oeddyntogon- yrn w ^eml- Ond wele y gogoniant yn le r^ Wrth Dduw yn ymadaei â rhyw i0. y%m i oiygu fod ei hanfod yn cil- we'i HDf v mae vn ymadaelfel nad yw iw JtB a °'r b'aen- Wedi i'r " gogoniant" \vra ?ei"0'' le>" nid oedd yno Dduw i 8Vnt Sweddi na derbyn yr aberthau fel a>r • Y mae yr amddiffyn wedi ei golli, ystf ln yn cae' rnyddid * ys^y.no- Yn vr <\tJl ytl y mae i ni ddeall y aeiriau, "Af's Wwelafi-mue - rhoddi Hos. 5. 15. Er rnwyn nod S°leu ar destyn ein hegluradaetb, UWn y pethau canlynol: $Vdì yn angenrheidiol i bob un ag Uci Wedi ei alw i lanw unrhyw swydd acfh ^71 n^leml Duw, gael e% gynysg- Ysh Pda9 Ysbryd ì)uw. " Ỳtia yr g°ru h atn cymerodd-" Yr oedd yBod vn j , - a welodd yproffwyd ar yr orsedd eJ? • .y&vr olwg arno i " welediad dyn." •Heinarl- "■ ' y dyn Crist. Ond J u aw r w «, « - • i "•Psh >mae yn c ei symeryd gan y neu « , " "YrYsbryd a'm cytnerodd," "cv am dyrcbafodd." Y mae y gair ynV|eryd".Den " ddyrchafu"yn y fan hyn, swvrM r U * Ezecieî gael ei gymhwyso i'r dvd awr a^ y Salwyd ef iddi- Er i'T ' ëyblion fod gyda'r Iesu, ac iddynt wel. ?■*; XXXI 2 ed ei wyrthiau, ac iddynt dderbyn addys trwy ei gynghorion a'i bregethau, ni oedd hyny yn ddigon i'w cymhwyso i'w swydd uchel, eithr yr oedd yn rhaid iddynt íÿned i Jerusalem, ac aros yno hyd oni " wisgid hwynt â nerth o'r uchelder." Act. 1. 2. Ac wedi cael yr Ysbryd, wele hwy yn addas i'r gwaith pwysig. Nid oes un pregethwr na blaenoryn addas i'w waith, heb Ynbryd Duw. 2. Mai bodau ydyw yr angylion, er eu bod yn uchel, sydd er hyny yn cydym- deimlo ag eglwys Dduw pan mewn tra- llod. "A chlywn swn cynhwrf mawr o'm hol." Nid swn taran na daeargryn oedd, ond swn y"pedwar peth byw;" a thybia Greenhill mai geiriau y testyn a adrodd- ent, " Bendigedig f'yddo gogoniantyr Ar- glwydd o'i le." Fel pe dywedasent, " Y mae y gogoniant yn awr yn ymadael o'r fan lle yr arferai fod ;" ac wrth adradd y ffaith yr oeddynt yn gwneud swn yn de- byg fel pe cyfarchent Jerusalem, gan ddy- wedyd, "Jerusalem, tydi wyt breswylfa gö- goriant Duw er's amryw fiynyddoedd, ond y mae ar yrnadael oddi wrthyt, ac y mae trueni a gofid yn dylifo i'th ganol." Y mae y swn yn arwyddo galar, yr hyn sydd yn datgan fod angylion yn teimlo yn achos dyuion. Os yw angylion yn teimlo pan y mae Seion mewn gofid, mae yn amlwg mai creadur sydd a chydymdeimlad ynddo yw angel ; obiegyd y mae wedi cael ei anfon cyn hyn i gysuro anwyliaid Ior yn eu cyf- yngderau. Pan welodd anffel yr Iesu yn ei boenau yn yr ardd, efe a'i nerthodd ef. Y mae yr angýlion, gan eu bod yn ddi- bechod, mor ìlawn o dosturi ag ydyw y cythreuliaid o greulondeb. Y mae yr angylion mor agos at Dduw fel maent yn yfed o'i ysbryd. Newydd galarus, hyd y nod i angel, yw fod Duw yn ymadael o unrhyw le. 3. Mai dedwyddwch towyaf cenedl yw cael Duw i breswylio yn eu mysg, a'u trueni mwyaf yw i Dduiu eu gadael,— " Gwyn eu byd y bobl y mae yr Arglwydd yn Dduw iddynt:" Salm 144.15. Duwyw gogoniant Seion; Zec. 2. 5. Efeoedd gogoniant Jerusalem a'r deml: efe ei hun a'i gwnaeth yn ogoneddus yn mhlith di- nasoedd. Gogoniant gwlad yw crefydd santaidd Duw o'i mewc, a Duw trwy ei grefydd yn dwyn oddiamgylch ddaioni