Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL. CV F. XXI.] MEDI, 1864. LRhif. 263. QÓLEUNI MEWN AWE 0 DY- WYLLWCH. *r Arglwydd a brawí y cyfiawn."—Salm xi. 5. o. **AN enir dyn i fyd o natur, genir ef i 'Çaer, ac fe'i genir i flinder hefyd pan ûir ef j fyjj 0 rag> j^ae i ì^çjjj (jyn e[ gjn. J^) ond Cristion ddau gymmaint. "Aml çj.ry£au a gaiff y cyfiawn ;" ond bendig- .Qlg fyddo Duw, fe ychwanegir, " ond yr ,,rSlwydd a'i gwared ef allan o honynt •' Yn fynychaf y dynion goreu a brof- yd fwyaf. Edrychwch ar Jacob yn mysg » Patriarchiaid, Dafydd yn mysg y brenin- :íj<H Jeremiahyn mysg y proffwydi, Dan- yu mysg y cyfoethogion, a Lazarusyn aysg y todion. Dyrchefwch eich llygaid, c edrychwch ar y dyrfa acw, yrhai sydd edi eu gwisgo yn ganaid, pa mor dded- ydd yr ymddangosant, pa mor beraiddy a^Daût, a pha mor hardd y rhodiant i fynu « phyd heolydd euraidd y ddinas santaidd. ant ?y yw y rna* nyn> ac ° Da le y daeth- aij * Y rhai hyn yw y rhai a ddaethant an o'r cystudd mawr, ac a olchasant eu syDau, ac a'u canasaut hwy ya ngwaed yr n> o herwydd hyny y maent gerbron ef j8,e<^faingc Duw, ac yn ei wasanaethu udydd a nos yn ei deml; a'r hwn sydd jjj-.^stedd ar yr orseddfaingc a drig yn eu Divî owyn^ Ni fydd arnynt na newyn &v ya°h na syched mwyach: ac ni ddis- IJì arnynt na'r haul, na dim gwres. Oble- Sg?,yr Oen yr hwn sydd yn nghanol yr or- ^ ufaingc a'u bugeilia hwynt, ac a'u har- oedrf13, nwynt at ffÿnnonau bywiol o ddyfr- 0(>,?: a Dnw a sych ymaith bob deigr UQlwrth eu llygaid hwynt." G^larent unwaithar y Hawr, A'u gwely'nwlyb ganddagrau; Xtn<irechentfel 'r'ym ninau'nawr A phechod, poen ac ofnau." tì0et^0^efasant oddiwrth newyn, oerni, a mew i: hwy a brofwyd yn allanol a thu- aethD ì' 0tld eröyQ hyn mae eu profedig- ^ae& t Sodd> a dyddiau eu galar ar ben. ^ori/j Ja awr yQ gorphwys oddiwrth eu yÌ n- adau- Yr hyn oeddynt hwy yd- ûyov lvIn ÜWr; a'r hyi y^yüt hwy yn awr, fUau y vydym nitiau yn dysgwyl bod yn fe f'iA V y^ym yn awr yn y frwydr ; ond yQ V tfir T°íd yn fuan : yr ydym yn awr 9 ;an» yn fuanpurirni: profir ni ynawr, wr. XXI. oc ond perffeithir ni cyn hir. " Yr Arglwydd a brawf y cyfíawn." Gall dynion fod yn offerynau, ond yr Arglwydd yw'r gweith- redydd. Dichon iddynt weithredu yn gyfeiliornus, ond y mae yr Arglwydd yn gweithredu yn gyfiawn ac yn ddoeth wrth eu defnyddio hwynt a'u gweithredoedd er prawf a lleshad ei bobl. Bydded i ni yn awr ystyried yn 1. Gymeriad y rhai a brofir gan Dduw. Maent yn " gyfiawn." Mae hyn yn eu gwahaniaethu oddiwrth eraill, ac yn profi nad ydynt felly yn eu cyflwr naturiol; oblegyd wrth natur nid oes neb cyfiawn ; nac oes un." Maent oll wedi myned ar gyfeiliorn. Nid oes un uniawn yn mysg dynion. Gwaith Duw ydyw gwneuthur dyn yn gyfiawn: ac y mae hyn yn un o'i weithredoedd ardderchocaf. Efe a dde- chreu y gwaith hwn yn ei benarglwydd- iaeth, ac a'i dyg yn mlaen gyda'i allu, ac a'i gorphen yn nydd Crist i'w ogoniant ei hun. Mae yr Arglwydd wrth wneuthur ei bobl yn gyfiawn, 1. Yn eu hargyhoeddi amyr angenrheid- rwydd o gyfiawnder. Dengys iddynt ofyn- ion ei gyfraith santaidd—ei fod yn gofyn am y cariad mwyaf iddo ei hun, a pher- ffaith gariadtuagat eu cyd-ddynion,ufudd- dod perffaith, parhaol a diddarfodedig, ac ufudd-dod y galon yn gystal ag mewn ym- arweddiad. Nid ydynt wedi gwneuthur hyn eto. Maent yn ei ganfod. Fe'u rhy- buddir hwynt yn ei gylch. Maent yn go- beithio y bydd trwy weddio, a thrwy ddi- wygio, a thrwy drugaredd Duw, i bob peth fod yn iawn gyda hwynt. Ond goleuwyd eu llygaid i weled fod yn rhaid i Dduw fod yn gyfiawn yn gystal a thrugarog. Yr oedd yn gyfiawn yn y weithred o ddangos trugaredd. Mae eu holl ymdrech yn ofer. Pa fwyaf yr ymdrechant mwyaf yn y byd y methant, ac o'r diwedd fe a'u deilir gan anobaith. Maent yn gweled yn awr na8 gallant byth gynhyrchu cyfiawnder eu hunain. Nis gallant buro eu calonau ha- logedig, ac nis gailant ychwaith reoleiddio eu bucheddau yn ol gorchymynion Duw. Pan y teimlant eu hunain yn ewyllysgar cant eu hunain yn analluog, ond cant eu hunain yn fynych iawn heb na ewyllys na gallu. Hwy a welant yn eglur nas gallant byth ddyfod i fynu à gofynion cyfraith bur Duw, ac eto, os na cbyfarfyddant â'i go-