Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEEEN ÔRLLEWINOL. HYDHEF, 1859. [Rhif. 123. YE UN PECHOD. gan weinidog tb EFENGYI,. O'r •'Bedyddiwr.'' Yn n <W B^Vflawniad fy nyledswyddau gweini- jj gaethol, daethum yn adnabyddus â Mr. ach a cneiais gyfieasderau yn aml i gyfrin- taŵu,a& ef. Yr oedd ei drigfa mewn man *e1 a phrydferth. Yma ni welai y lly- chl •m a£ oe(1(1 yu annymunol, ac ni ■y. ywai y glust ddim i'w dramgwyddo.— che estyn^ i DawD a ymwelent â'r per- Öorfi°f' roesaw diragrith, uid ymblygiadau Vn °l na Sweoau twyllodrus ; ac nid oedd «a iawdd üyd y nod i'r dyeithr-ddyn feoh der°yma(î yma" Yma ymddangosai ^ o peth yn llwyddiannus ac ynbrydferth. hw a^an y cei(1 Perarogl blodau, a pher- e , au adar, tra yr oedd pob beth a allasai hoíi ei ^rhae<îd tu fewn. Ond er yr 11 amçylchiadau dymunol hyn, yr oedd W^3,1" fyr * ymweled â'r teulu, ac i oeud y tŷ yn dý galar; ac er mor belled •, °edd marwolaeth o ddysgwyliad y per .t}enog'< vr r\*AA s>ar>\ìaA onrroii wrfíì fii ^sw/di arall. yr oedd cenhad angeu wrth ei ei awdurdodi i'w alw i fyd 1 mewn agwedd gwag-ogoneddus a rhwys°-- fawr. Yroeddei ymddangosiad pan yn gwrando ar rai prydiau yn dangos cym- maint o ddifrifoldeb a phryder, fel y bernid ei fod yn cael gwir leshad trwy wrandaw y gwiríonedd. Ond mor dorcalonus medd- wl mai rhywbeth arwynebol yn unig oedd y cwbl, fel y profid pan yr oedd yn neshau at awr marwolaeth. Nid rhyw gynhyrfiad amserol a diflanol ydyw gwir greíýdd, ond egwyddor santaidd wedi ei chreu yn yr enaid, trwy ras adnewyddol yr Ysbryd Glân, a'r hon a amlygir trwy ymadael â phob pechod er mwyn Orist. Er i'r pech- od'fod mor anwyl â'r llygad deheu, y mae yn rhaid ymwrthod ag ef. A lle byddo gwir ofal am yr enaid, a chariad at Grist, aberthir pob peth er ei fwyn ef. Pan y gelwais ar Mr. E., canfyddwn ei fod yn glaf iawn. Yr oedd yn gorwedd ar esmwythfaingc, ac yr oedd ei gorff nerthol wedi ei ddarostwng mewn ychydig ddydd- iau i gyflwr o wendid a methiant; nid oedd ond megys cysgod o'r hyn ag oedd yn am- ser iechyd. 0 ddechreu ei glefyd meddiennid ef â'r gred nad oedd i gael ei adferyd, ac fod angeu yn lled agos ato. Yr oedd yn llaẃn dychryn ac annedwyddwch—chwen- *T* , ychai gau ei gyflwr allan o'i feddwl, ond daî i Jn yn fynycn y £welir yr wybien ofer y cais i wneud felly. Diflanai pob Wel a chlir hah rtnH nn r-wmwl hvchan _____J„™^1 a AihnnnàA i'w wir ffvfìwr hwn. E. ywyllwyd goleuni y teulu dedwydd h fcylwais un Sabboth nad oedd Mr. g ei le arferol yn yr addoldy. Tynodd ei JDsennoldeb fy sylw yn fwy neillduol, o aerwydd mai peth anarferol oedd iddo fod £n absennol; ac hefyd o herwydd ei fod vL arfer aros yn ol dros Ych*ydig fynydau i |«iddyddan yn nghylch y bregetb, &c— ^Wrandawai Mr. R. yn astud a difrifol, ac H °edd ei arwedd sobr yn gweddu i'r gor- aSl1 nwẀ o addoli y Goruchaf. Nid ífHg ei siampl ef yn rhoddi un gefnogaeth J.anweddeidd-dra rwysgfawr a welir ar 'ai Prydiau, hyd y nod yn nhŷ Dduw, yn fcTÌ ei amlygu çan ddynion a fyddant yn . - a chlir, heb ond un cwmwl bychan I cySU/daearol, a dihunodd i'w wir g.,^,,1. v Dl' ond yn ddisymwth fe gyfyd tymhestl Edrychai yn awr ar anfarwoldeb ei enaid 11» n a gy^ydda y cwmwl bychan, nes nid fel mympWy athrawiaethol yn unig, aQw o hono y nefoedd. Mor ddirybudd ond tejmiai ei f0d yn wirionedd o bwysig- *tywyllwwl o-nlpnni v +.«nlii dedwvdd hwn. | rWydd annhraethol. Teimlai fod pob awr yn ei frysio tuagat y cyfwng arswydus, a bod ei enaid mewn perygl o golledigaeth. Yr oedd pob cynneddf mewn terfysg, tra y perai.'drychfeddyliau dychrynllyd, fel pic- ellau tanllyd o'r byd arall, iddo frawychu. Yr oedd tywyllwoh wedi gorchuddio pob cysur: teimlai ei fod yn annychweledig, a bod ei broffes nid yn unig yn ddifudd, ond yn gwneud ei gyflwr yn fwy diesgus. Yr oedd wedi cyflwyno llawer rhodd i Dduw yn gyhoeddus, ond yr oedd wedi cadw ei hun yn ol: nid oedd wedi ymadael â'r pechod a hoffai. Ond ar ei wely angeu diflanodd ei holl wag-obeithion. pel &*a'^.Ví amlygu çan ddynion .. ^oiannol ar ychydig o olud y byd hwn. ^redaf fod hyd y nod ei synwyr naturiol Ìu ei arwain i ocheiyd ymddygiad mor Warthus a nesau at y Mawrh^di Anfeidrol Cyf. XVI- 28 r dalla tanbeidrwydd llewyrchiad yr haul v Hygaid, fellyy dallir y meddwl mewn tym- hor o iechyd a chryfdwr, a boddlonir aros I mewn rhith, ond yn afon angeu ni wnahyn