Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEfíEN OBLLEWINOL. EDL 1859. ^IEITHIAD 0 DDARLITH DR, DWIGHT, bydd weithredoedd mae Iago, ond pv«ci -» reidiol dangos yn mha ddull y mae vn Uefaru am danynt yn fwy neillduol yn yr hyn a g-anlyn. J Eraill, yn mysg pa rai y mae Poole, (es- boniad yr hwn ar y bennod hon sydd ra gorol) ydynt yn golygu fod Paul yn llefaru am gyfiawnhad mewn ystyr briodol, fel y gelwir; a Iago am yr amlygiadau neu y profion o'r cyfiawnhad hwnw. Yn yr ys- tyr hyn, fod y ddau apostol yn berffaith gymmodlawn, yr ydwyí' yn barod i gyf. addef; eithr yr ydwyf yn amheu pa un ai yn yr ystyr hyn y mae Iago mewn gwirion- edd i'w ddealí. Erbyn hyn fe genfydd fy ngwrandawyr fod rhyw wir anhawsdra i gydmaru y dos- ran yma o eiddo Iago ag ysgrifeniadau Paul. Wrth wir anhawsder, ni feddyliwyf fod anghyssondeb rhwng y ddau apostol; canys ni thybiwyf fod dim : eithr fod an- eglurder yn ymadroddiou Iago, ag sydd wedi arwain duwinyddion o urddas a gwerth i ddeall y geiriau mew.n gwahanol ddulliau, a'u lluddias i gyduno, er eu bod yn unol eu gwala yn eu cyfundraeth gyfi- redinol, yn eu deongliad o eiriau eraill o eiddo yr apostol. Luther a aeth mor bell agi wadu ysbrydoliaeth epistol Iago, o herwydd yr ymadroddion hyny; ac un o ddysgyblion Luther oedd mor ddigllon yn ei erbyn, fel y cyhuddodd Iago o gelwydd gwirfoddol. Mae Iago wedi ei alw, gyda mwy o haerllugrwydd na geirwiredd, yn awdwr anghyssonderau. Oafodd ycymeriad hwn, yn adn. 14,""A ddiehon fiydd ei I tybiwn, o herwydd y dull nerthol, doeth- acT^ ef?" fod Iago vn g°tygü cyfiawnhad eiriog, ac arwydd-luniolymaeyn arddang- î^bol, neu er iechydwriaeth. L os ei ddrychfeddyliau. Mae y dulí yma o an:u°sbarth arall o dduwinyddion a olyg- ysgrifenu yn lled gyffredin yn ìnhlithAs- ŵv/ Ia§"° yQ dysgu yma gyfiawnhad \ iaid, ac wedi deilliaw yn gynhenid, tebyg- Judfol neu haeddedigaethol; ac mai ol, oddiwrth eu barddoniaeth. Y cynllun yma yw g.wir athrawiaeth yr efengyl ar y mwyaf caethedig o'r dull yma a geir ynyr JJQgc : gan ùyny golygant fod Paul i'w ysgrythyr, yn y flurf farddonol a welir yn «eallyn gymmodadwy â Iago yn yr ath- \ Ilyfr Diar. o'r lOfed i'r 20fed bennod.— cyssoni ymadroddion Paul a lago ar gyfiawnhad. "Ch ■ ^yfiaw,!!1 ? w'eìwch gan liyny mai o weithredoedd y , ""ifieir dyo, ac nid o flydd yn unig."—lago 2. 24. ^hai E- y frawddeg' oon o'r ysgrythyr, a wi,0r cyd-destynau, megys yn hollol %nno yn erby" F athrawiaeth a ddy- 4nt m yn y darlithiau blaenorol, oddi- flwfi ePlstoî Paul at y Ehufeiniaid. An- *VmT~s&n hyn^' yn neillduol Voltaire, mS.*i antyû yr anghydgordiad dych- M£?u a §anfyddent yma er gwawdio yr Stdn ì °' aC a g'rocnfloeddiant yn eẄvn *^d "^atd a *ag° ya g/wrthdaro yn tal „ eu ëüydd mewn athrawiaeth yn gys- £da£ mewn geirweddiad. Ac nid an- lC?Wyr yn nni8 sydd wedi cyfaifod a ?ddi tramgwydd yr adran hwn. Duwin- %» a deímlasant y diffygolrwydd mewn Uîa Z\° enfflireifftiau, ac a amrywiasant ycbydig yn nuîl ei ddeongliad oeíri aiDduwinyddion'ac yQ en myss yr laí Fr^tdent Edwards, a olygant föd &/«•yn siarad am gyfiawnhad gergwydd iíJ?n yn unig J pan y mae Paul yn ym- ^ aaan am gyfiawnhad gerbron Duw.— fod Wyf yn meddwl y gall y golygiad hwn ünd Jn Syŵr. Mae yn eglur oddiwrth ad- ^au2l—23, fodlago yn Ilefaru am yr v eyfiawnhad ag a gafodd Abraham, yn íJ*y» " Ei flydd a gyfrifwyd iddo yn gyf- wQder." Mae yn eglur hefyd, oddiWrth y8?fyniad - . llaeth hon. í>- îaill> ac yn eu plith Esgob Horne, a ll, -^aclínight, yn golygu fod Ioau yn J;rarn am ein cyfiawnhad, a gwblheir ^i rhan trwy y gweithredoedd da SSt\a Gynhyrchir ganfydd; a thyma f uclaliant yw athrawiaeth Paul. Tybir s.V y Syfaodrefn hon wedi ei phrofi yn an- cryn- barod; ei fod yn wir mai siaradam Ct». XVI. , . -' 2r>: Yma, oddigerth mewn ychydig enghrei'fft iau, nid oes yr un cyssylltiad bwriadediff rhwng y brawddfegau olynol. Y naw oen nod gyntaf yn llyfr Job, allyfr y Pre^eth" wr, ydynt yr engrheifftiau agosaf o'r^dnlî toriadol o ysgrifenu darlith barhaol ao- „ ddengys yr ysgrytbyrau. Yma er Ú l pwngc yn cael ei ganlyn i gryn feithl„y etoy maeyc.yssyllt.adyn |omedfyner;