Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEliËN ORLLÉWINOL JVP. XVf.j AWST, 1859. [Rhif. m ^DIFEIBWCH DÜWIOL. IfÇ****1. lesu Grist fod gaìwad mawr Sfcî • edlfarnau î ac felly mae yu ein Kn nWai1' Yr y^chwiliad blaenaf a K ? yWr! Beth inae edifeirwch yn gyn- •r • Nodwn— ,%av.í,rosedd ° gyfraiíh Duw. Ni ddylid H| j>J au am yr hyii sydd uniáwn ; ond dy- %to » yny ° herwy«M troseddu. Ŷr *H û„°1u wedl bod yn euog o wneud peth- «Wa», oeddyQt gyfreithlawn, a pheidio Vd,?U y pethau a ddylasem. Mae y h <J,aau a gyflewnir mewn anwybodaeth *<K aî? edìfeirweh, oblegyd felly y rflhoehwyd Crist. Fe ddylai pob un Sû ,pechu edlfarhauyn dduwiol ger- V6/r ë Wyâd- Mae lîe i ofni fod %fohyn es£euIuso cyflawni y ddyled- HaHCy(?nabyddiaeth °'n bai- Ni wnai y Î%Ä hyü- ,BIe h?n&g mae gwir m? Ty-^aedrw^y £alon yn adna- ^frtji laith unynedifarhau oedd eiddo fe fadIon, " Pechais yn erbyn y nef, ac C ae/;dlthau-" (I^c 15. 18.J üno Kl ' ?ÍTh oedd y PnbMcán.' "0 hn^o'ydd,drupr°g- wrthyf fi bechadur." Ninau a ddylem ofyn yr un j Am bechod, §i íofi- Mae edifeirwch duwiol yn cynnwys «"fWegydyrhyn a wnawd. Fe ellir fy «aef trosedd neb ofidio o'i herwydd.— ■J'y gwna y crefÿddwyr hyny sydd yn h$l7u-ë ° aen y wialen, ac ar ol hyny %nt ;racliefni'run pwìì agydarfu 1m? Ju naenoro1- Nid oes gwir edifeir- 1 yn bodoh heb waith yr Ysbryd Glân, hù ° yny- Mae hanes torf y Pen- ■ *K ceidwad y carchar, &c, yn profi '4* Ar ' 2' 37'38- Wfciae- edifeirwch yn cynnwys ymadaw- W L Nid addef y drwg yn unig, a 'îfiii Wn pechod- " Yr hwn a gyfaddefo ftth &'l9&dau>o, a gaiff drugaredd."— ! 'Lgwerthfawryw edifarhau, a hyny yn |V v n' am fod miloedd yn gwneud felly !%>;? rhy ddiweddar. Heddyw y dylem ,arhau, ac nid y fory. , 2. Edifeirwch ysbrydol. ac nid am y gosp. 3. Mae yn nesau dyn at Dduw, fel vr afradlon; ac nid ei yru i ffoi, fel Caín, oddiwrth yr Arglwydd. Hos. 12. 4. 4. Edifeirwch cyffredinol, fel dyn eìwyf- edig yn dangos ei holl archollion. Mae pob un edifeiriol yn dymuno fel Dafydd, " Çhwilia fi, 0 Dduw, a gwybydd fy ngha- Ion : prawf fi, a gwybydd fy meddyliau; a gwel a oes ffordd annuwiol gehýf; a thy- wys fi yn y fîbrdd dragywyddol." Dywedai yr hen" dduwinyddion am edifeirwch fel y canlyn : "Nid gwaith un dydd yw edifar- hau; er hyny mae yn ddyddiol; ac ni or- phenir ef hyd nes ehedeg ymaith." Os gwnai daioni Duw ein tywys i edifeirwch, fe ẁna edifeirwch ein tywys at Dduw, awdwr pob daioni. Mae edifeirwch gwely angeu weithiau yn dda, ac weithiau yn ddrwg. Dagrau edifeirwch ydynt felusach na gorfoledd bydol. Yr hwn sydd' yn tros- eddu ac yn meddwl diangc rhag edifeir- | wch a fiŷdd yn Nghrist, sydd yn treio ys- I garu y diwedd a'r moddion oddiwrth eu I gilydd. Edifeirwch sy'n dechreu yn ym- -ostyngiad y galon, ac yn diweddu yn ni- wygiad y fuchedd. Na fydded i ddifyr- wcìi annuwiol i atal edifeirwch. Nis gellir cdifarhau yn rhy gynar. Tristwch o gar- iad yw tristwch duwiol; toddiad y galon. Oariad yw gofid a gwynfyd y galon alar- us. Edifeirwch sydd ystyllen wedi ei thaflu allan ar ol llong-ddrylliad, a'r hwn a'i hesgeulusa a sudda yn anocheladwy. Y mae Ilawenydd daearol yn diweddu mewn tristwch ; a thristwch duwiol yn di- weddu mewn Uawenydd. Y rhai na edi- farhant yn amserol a edifarhant yn dragy- wyddoì. Edifeirwch chwerw yw edifeir- wch gwely angeu. Y man hawddaf i edifarhau yw yn yr olwg ar y groes, neu yn yr olwg ar Grist yn marwyn ein lle ni. Yr angenrheidrwydd sydd am cdifeir- wch. 1. Hynyyw galwad yr efengyl: neu o^'r -fen^l vn £rofvn hyny oddi wrthym.' 1 «th-