Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEftEN OBLLE WINOL. vp. XVI.] GOttPHENAF, 1859. [Rhif. 121. CYMERIAD DISTAW YR GLWYDD IESU. AR- ìoed y ym wedi caeI hanes am neb er" lesn % n ° riuweddau â'r Arglwydd %VrM- F y^™ wedi cyfarfod ar faes ha- Vûf>rf fl' ac yn ein tymhor> â dynion 8fel Pmeradwy a rinweddol, gwerth eu a ->, ychu.yn eu rhagoriaethau, mewn byd ymdeithas ; ond mae gwrthddrych ein Ẁa'wyn rha£ori ar yr oll a fu, sydd, ac a Ẁbî' ^? 6Ì rinweddau> ac felly efe yw y ^ae u ° bawb i>w efelychu- Mewn gair, yu P°b nnwedd yn ymgyfarfod ynddo ef fwyda'iddiod oedd hyn. Nid oedd yn amcanu at ^ddyrchafiad nac enw mawr wrth wneud hyn gyda'r werin, na bonedd- wyrybyd. Oawn luaws o ymadroddion yn y dwyfol wirionedd yn gosod allan ys- bryd difalch a diymffrost Iesu, megys y rhai canlynol: Dywedai wrth y gwahan- glwyfus a lanhawyd, " Gwel na ddywed- ych ddim wrth neb." Pe buasai arall cj^~"u.yu «u rnagonaetnau, mewn byd ( wedi gwneud y fath weithred glodadwy ni 'ìw ^ utbas '■ ond mae gwrîbddrych ein f buasai atalfa ar ei ganmoliaeth. Ẁedi iddo iachau y mud a'r byddar, " efe a wa- harddodd iddynt ddywedyd i neb." Mor gynil y mae yn ei iaith pan yn myned i adgyfodi Lazarus — dywedai ei fod yn " myned i'w ddihuno ef." Mor ddidwrf mae yn amlygu ei hun yn yr ymadrodd yma. Pan oddd Crist yn cyflawni ei weithredoedd haelionus yr oedd yn eu gwneud yn ddiseremoni, dioedi a diym- ffrost. " Estyn allan dy fraich;" " Cyfod dy wely i fynu a rodia." Yr oedd yn gwneud hyn heb arian ac heb werth—heb amcanu dim at hunan-ganmoliaeth. Pwy fu ar y ddaear erioed a allasai gael cymmaint o fodau daearol i'w ganmol â ^ .,«----------- -„w.,n ,..„„ , Mab Duw, pe buasai yn rhedeg ary Uinell °6dd fl lbyw faIdorddwr crefyddol hyny. Gallasai gasglu miloedd o ddoeth- a»f „ eí> y° Hefaru y cwbl ar flaen y tafod, ion ac annoethion i waeddi, "Byw fyddo'r Vr ? !?? eb &ydweddu â'r hyn a lefarai. Brenin." Ond nid oedd ei lais i'w glywed i .oedd J«*«"m«--------- ,_ i yn yr jieol—gweithiai yn ddistaw. Yn ei ddull distaw a chynil yr oedd ei enw yn myned i fynu, ei glod yn Iledaenu, a'i gan- Jynwyryn amlhau. Nid oedd raid iddo •-'--- ' - "' bobl i ö0aan °'r riünweddan neu y pethau a'i hy- W^yj\fawryn ei fywyd, oeddei ddis- m P à : ond Pan yQ Uefern, nid oedd to L- ,gystadleu iddo ef. Yr oedd y bobl cred! ° awdurdod yr hyn a lefarai, fel y ioed f f yn ddiwrtheb ua lefarodd neb er- ^eli-i6/6' Maeei gymeriad distawyn ì.to«lzda%uddio yu hynod o fywiog gan «^ oitwyd Lsay, yn y geiriau canlynol:— §lv^aedda ac ni dderchafa, ac ni phair S_S? ei lef yQ yr heo1-" Gwelwn wrth fí òcìT ëj'uweuuu ar nyn a lerarai. °ofio • ohn Elias uuwaith, os wyf yn ìífi,ilQyniawn, mewn cyfarfod Seisnig yn BCSŴP^y &ofyuwyd iddogan y chC™^ * lefaru> a'i atebiad pwyllog a wỳn? 'ciaiu, a,x ateDiau pwynug a, jynwyr yn aminau. J.\ia ueuu iaiv %n W/sfawr yQtau oedd, "I/eel more wrth glod a gwynt ewyn {froth) y 1 Npẃ..„ can eoypress." Ac atebiad y J ddal ei enw, ei urddas, ei barch, a'i ogon- iantifynu. Mae ei ddistawrwydd yn ei t\yZ * can eapress _ **_*? - yn ol oedd> " We generally ex -t*e v ***}re than we feel-" Ac felly y %£. «yflredin yn awr i'w ganfod gyd mhâi Fe sicrha dynion ddigon, on ^U j^SJmaent yn deimlo yn wirioneddc- Jn ej y^wtiad hwnw; ac ychydig y maent twi Wneud i hwylusu achos Mab Duw yn byd mewn dull arianol na Nid yw yproffwyd Esay wedi fywyd yn ein dysgu ei fod yn eashau ac yü fiíeiddio ymffrost grefyddol. Gweithio oedd Crist, ac nid siarad am hyny. Nid oedd yn bostio y gallai wneud fel hyn neu fel arall yn y presennol a'r dy- fodol; ond gwnai yr hyn a wnai yn drwy- adl a dioedi. Dysgodd ei ddysgyblion i feithrin ysbryd crefyddol. Oondemniodd ysbryd uchel a mawreddog ei ddysgyblion o herwydd cu hanghydweddiad â chrefydd bur, syml a didwyll ei deyrnas. '• pwy bynag sydd am fod yn fawr yn eich plith bydded was : chwi." r Yr oedd yr ymffrost a'r uchelgais gre- "•^ei*-. "«ucuuuaium ucuu ~- -;» I fyddol yn gweithio yn gryf yn meddvliî»n oí ŵ 4vto 61 fywyd; ^weithi0 traJV, °eíí ddys^blion- Gwelwn enghraifift o hvn vn 7ydd: gwnethur ewyllys ei Dad. Ei j y geiriau canlynol: «Ar yr awr hono -----"»" ju ayyí i w gauiuu £>JyA"' Fe sicrha dynion ddigon, ond íìx y ^y maent yQ deimlo yn wirioneddol %H 0(^ían gymeriad Iesu yn amgen fr 0<JÙvrk yn nyddiau ei gnawd. Llanw- ^öini, ynodrwydd ymayn ei gysylltiad â De^eisefyllfeisraddol. ***i3 n Jchyàië °'n ys^rif fer yn ílẂBr~ryÇn amo yn llanw y cymeriad a - °m Gwneud daioni oedd ef bob :*>. XVI. 20