Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN OfìLLEWINOL. ^GRAFFIAD t PAECH. REES DAVIES, PALMYRA, 0 <Unr 7 TARCH. ■ H. WIIAIAMS WEATHERSFIELD, O. hfl mawraryrhyn a ddywedwyd pan vies)> ond ychydìg neu ddim O^ji* ac yn iach. Mae buddugoliaeth y ^neud yr anturiaeth ; ond gan ei ^tafl°nyD"an^euygroes»"PaDyamam' I ™£1°;?yiner do\ rhoddodd ffi aymfi?sbi:vd g°ruchafiaeth i'r brwydra ì tyf' ddwyd y» ystod bywyd. Arddengy &W, °'x weithredoedd dros " erefydd i weithredoedd dros " grefydd'y Orist- gortoleddus yr .. r - .«,---------Jdina----------- ìfytii ^WrthddrJch ein sylw presennol, yr e8u v-dra Byderus> wedi huno yn y ?&We ? id ces "°sibl i ni, nac iddo yntau ?0u ír_ynntl gyfres o orchestion y Ori 1 ^etÄ ydd » a'r modd gorfoleddns yi Ittó drwy y Pyrth i'r ddinas nefol. k$ ||? yr un cufydd at faintioli ei gymer- **** ttJto'na; yPetfa vd-vw a fydd byth~ " cyfnewid dim arno drwy dynu aeu chwaneft-u ato. Am hyny o^ì.^ìlir ^rtho lWaitn Jí7 darlunio0 »T»< .7 XVI. y cymeriad hwnw 17 ag sydd eisoes wedi eiamlygu yn n_-wP;«, redoedd gwrthddrych ein cofiant • Ä hwí" er ei farw, sydd yn llefaru eto. Ẃd w yn bwriadu dwyn sylw y darllenydd at golhadau Davies: fyrheswmam hyny vw am nad wyf yn gwybod dim am danynt' Nid wyf yn dywedyd nad oedd diffygiadau ynddo; ond sicr yw y gallaf gael tyrfa Iu- osog ìawn yti Palmyra, Parisville, a man- au eraill, i ddadseinio gyda mi, mai__ " Didwn SHmariad ydoedd, Tad cu ]lawer un líe'r oedd." Mab ydoedd i William a Mary Davies. Ganwyd ef ar y 26ain o Orphenhaf, 1810* yn nhŷ ei daid, sef tŷ fferm a elwir Gelli- fawnen, yn mhlwyf Llandybie, swydd Gaerfyrddin, D. 0. Y rhieni a'u mab bychan yn mhen ychydig fisoedd a symud- asant oddiwrth yr hen bobl i'w tŷ eu hun- ain, i Gareg Isaac, Cwmamman, plwyf Llandeilo. Yma y treuliodd o 15 i 16 o'i flynyddoedd boreuol. Gwedi hyny cymer- odd ei rieni fferm ar ardreth yn mhlwyf Llangathen?i'oddeutu tairmüldiro Landeilo Fawr. Glynodd Mr. Davies gyda'i rieni yn ffyddlon. Bu yn Ilafurus gyda'i dad a'i fam hoff. Cynyddodd y teuln, fel yr oedd gwir angen am ei amser a'i ymdrech i ddyogelu angenrheidiau naturiol iddynt, fel yr ymddifadwyd ef o ysgol ddyddiol a manteision dysgeidiaeth yn moreu ei oes. Colled fawr. Ychydig wedi iddynt ddy- fod i'r lle olaf, cynhyrfwyd gwrthddrych ein cofiant a'i dad, gan lythyr Mr. John Davies i ddyfod i'r wlad hon. Nid oedd yn Mrs. Davies Jmam y Parch. R. Da- vies), ond ychydìg neu ddim tuedd i ei bod yn , -—___, .„______ffordd i'w phriod a'i mab, a chychwynasant tua y talaethau cyfunol yn niwedd Medi, 1831. Daethant ar hyd y tir i Lynlleifiad. Wedi oedi pythefnos yno, cymerasant long o'r enw Philadelphia, yn rhwym i Philadel- phia, Pa. Ar eu mordaith cawsant storm- ydd dychrynllyd, nes dryllio amrai o'r hwylbrenau, ac i'r olganllaw-gaban fpooo- cabin) gaelei ysgubo i'r eigion gan áutnr y tonau, pryd ŷ tybiwyd fod gwrthddrrch ein cofiant a i frawd wedi eu golchi i'r dífiT der; ond wedi ychydig eiliadau daetW i'r golwg drachefn ar yr hul (deck\ 2S- cael eu dal yuo gan ychydig flîffî Wedi yn gorwedd ar och. j M^ %_£» ^Hu?I!iymê7meryd a'r g°rohwyl o wneud *íawS- te?acDyflawn ogymeriad yrym- *Jíohf igí _telmlwyf boen a phleser—galar «°ríohîdd-a dywedaf— ^-Uch wns his worth. our loss is such v " cannot love too well, or grieve too mucb. %ri^rfi° hanes ^y3 dynion da yn hen ^illin ë&n Ddnw a dynion i o'r hwn y ^ali11!?^?'011 buddfawri gymdeithas, ^JL Pleâns iDdnw pob daioni. Dych- ^aS?1 y clywaf ysbryd ein brawd ym- Vf íi ^f-yn dweyd> ' Gofala ddweyd nad hù fj lm' Trwy ras Duw yr ydwyf vr ÌŴ^ Nid ini, &c, O Argjydd, ^ tü enw dy hun, dod y gogoniant' , -. - . * -„ íflèjj? amcan y llinellau hyn ydyw i Llandeilo. Yma y treuliodd o 15 i 16 o' ^ûed- u daioni Duw' feI y mae yn ddad- Aynyddoedd boreuol. Gwedi hyny cymer a°an ^nmywyd %ddlawn, llafur diflin, ' ndd m' rifini flfprn1 "r ™Araa> ™ mW™" ?r rn-Pf buddugoHaethus y trangcedig— W,í afifeth hon a ^afodd ef ar draul •Ndî a fuddl^01 Golgotha. . Nis gellir ki n Uar!uniad sicr a chyflawn o ddyn *Q öp? !y ,byddo iddo farw- Mae dynion &an ulü> rhai crgwell ac eraill er gwaeth, Kvy mae yn rhaid i ni cu gwelcd yn M v cyn y gallwn eu hiawnddarlunio, gan 3V. P?fch ydynt yn marw yn rhan o'u ÍWÍÍÎ y dywedodd yr apostol, " Mewn h J*5U feirwy rhai ny» oll." Mae yr WVJ; ddywedir wrth farw nid yn unig yn bWgynddo ei hun; oud hefyd rhydd Vh íö Dlawr ar vr h\rn a AA-r,^,aA^,-rrA T>on