Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL. 1b<\ MAI, 1859. [Rhif. 119. ^AEN GWRTHODEDIG. •«aen 8 WrŴodododd yr adeiladẁyr a aeth yn - feen i'r gongl."—Salm U8.22. ûrjjj, y en oiawr oedd mewn golwg gany £ °d doeth yn ei holl waith oedd ei Creodd ef y byd—y sêr seraffi 7" dynion, angylion. cerubiaid, |%W ^aid—y cwbl yn gwneud i fynu ftí!icler , d neu beiriannwaith mawr ac Osj, Cn°g, er ei fawl a'i ogoniant ei hun. %fa ^**0" ei hun yn brydwerth dros ^ a ^ y groes, er rhoddi iawn i gyfiawn- Ht\ i7lerno<3 i satan, a dwyn iechydwr- ì atajj bechadur; ond ei ogoniant ni rydd \vu' ?ai fawl * ddelwau cerfiedig. Fel ^ob ,j ^ ddoeth, ranodd ei weithredoedd %tii Sían *'w amser a'i le priodol, mewn ^ryìv-aînlnau ei ogoniant mynegol yn ei | 01% ,101 «nweddau perffeithiawl, o'r nef- ýj ^ärolion, a than-ddaearolion beth- | %&! Wrth drefüU pethau felly, daeth o cfyuier- rwydd ° dau wahanol enwau a %au .ladau, er cynorthwyo ein meddwl Ẅ y * ddeall ei urddasrwydd a'i fawredd ^%i thredoedd a wnaeth, er lles i ni, H, rr, ei ras ef: megys Tad tragwyddol- Saeî^^ T^gaefe**, Gwreiddyn a Ẅ fac{i n Dafydd, y Seren foreu eglur— ^j ^en) yn fab, yn winwydden, yn ys- N oüddân'yn ddwfr> ya 1Iew' yQ oen' ^« yjü y testyn â dan y cymeriad o y$M * maen a wrthododd yr adeilad- J^. aetû yn ben i'r gongl." Sylwn arno I. ÌJ "í1 ^aen. í'el Èi ^yr." ^i ddyrchafiad. wrthodiad. "A wrthododd yr "A aeth yn ben Sylwn arno fel maen. Mae en, yn gongl, ac' yn ogoniant .^ " Ŵele fi yn sylfaenu maen yn Ssẃ611 Profedig» congl-faen gwerth- WJlfaeu safadwy;" Esay 28.16.—Y n **ÍÄ ei arferyd ymä fel architec- Ltr' Xvi.. 14 turalterm gyda golwg ar adeiladiad y deml fawr yn Jerusalem, fel cysgod-ddrych o'r Jerusalem uchod, yr hon sydd rydd, a'r hon yw ein mam ni oll:" neu yr eglwys filwrlaethus yn ei hadeiladaeth ar sail yr apostolion a'r proffwydi. A chan fod y fath sylfaen ddigonol wedi ei gosod, mae yr apostol yn herio, gan ddywedyd, " Syl- faen arall nis gall neb ei gosod, heblaw yr hon a osodwyd." Mae yn ddigon addas o ran ei chyfansoddiad, yn ddigon helaeth o ran ei thryfesur, yn ddigon cadarn o ran ei nerth i ddal yr holl adeilad, ac mae yn ddigon dwfn o dan ganol yr adeilad, yn gystala chylch-ogylch o dan y pyrth a than y parwydydd, fel os craciodd y creig- iau o dan bwys mawredd y ddwyfoliaeth ar Galfaria, ni welir crac yn yr eglwys pan y'i gorphenir, gan ei bod gwedi ei sylfaenu ar y graig hon. "A phyrth uffern nis gorchfygant hi." Mae yr hwn a naddodd ei naddiad hi wedi profi a mesur y sylfaen hyd bryniad y pwrcas. " Wel dyma un, dy wedwch b'le Y tteindir arall fel efe." 0 ! faen gwerthfawr! 0 ! faen mawr! O! sylfaen addas : ac eto i gyd yr oedd yn faen tramgwydd ac yn graig rwystr i'r Iuddewon anghrediniol. Yr oeddent hwy fel deillion yn ymdaro yn erbyn y stum- bling block, ac megys yn llithro drosto: ond " ar bwy bynag y syrthio, efe a'i mal ef." Ddarllenydd, aros yma gydá mi am fynud cyn myned yn mhellach, er gorfol- eddu uwchben y sylfaen yma, a chan gyf- lawni yr ysgrythyr hono sydd yn dywedyd, " Oaned preswylwyr y graig," canwn— «■'Am Graig i adeiladu Fy enaid chwilia'n ddwys, Y sylfaea fawr safadwy I roddi arni'th bwys ; Bydd mëlus yn yr afon Gael Craig a'm deil i'r lan, Pan fyddo pob rbyw stormydd Yn curo'r f'enaid gwan." Awn rhagom, rhag bod yn rhy faith at yr ail sylw yn y testyn, sef-ei wrthodiaa ìl