Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWÍNOL. 'Yp, XVI] EBRILL. 1859. [Rhif. $3. HOLWYDDOBEG r P<lyledswyddau a Rhwymau Pro- $fiswyr Crefydd ein Harglwydd Iesu Grùst o'ä "bedyddiwe." dln°FYNTAD 1. Pa beth ydych yn ei *all Wrth eglwys Dduw ? Ateb.—Cynnulleidfa o bobl wedi eu Xgan D"duw alkn °blith y byd'ac ^uymrwymo mewncyfammodà'u gilydd, ■JJ-^w Cnst, i gyd-ddwyn yn mlaen achos 'r ■Ä.rglẅýdd. ' Lle bynng byddo ond dau neudri . O seinriau Duw yn un ; l'lawn yno mae ei eglwys Ef, A gwenau Criet ei'hun.'' „ ^ath. xviii. 20 ; " Canys lle mae dau a dri we(ji ymgynnull yn fy enw i, yno yr Í7?f yn eu canol hwynt." Act. ii. 46, 47; J^ h^y beunydd yn parhau yn gytun yn Jje«d, ac yn tori bara o dý i dŷ, a gymer- £?$• eu liuniaeth mewn llawenydd a oSdd calon ; a'r Arglwydd a chwaneg- sJJ ^unydd at yr eglwys y rhai fyddent ÎT^edig.» tS- 2.—Beth yw dyledswyddau yr eg- ySatybyd? 'sJ- 1.—Gweddio dros y byd, ara i Dduw 80r eu llygaid, a'u dwyn ato ei huo. ' Rhaid anfon deisyfiadau dwys ,. At Arglwydd, Brenin neí'; ,, 0ros bob rhyw ddyn, a phob rhyw raaa, l'w cael hwy ato et'." iJ^m.ii,!; "Cynghori yr ydwyf am Äyû ralaen pob petli, íod■ y™J,u,ia° r,eduiaii ^î^fìi^,!. « thalu diolch droí 2"~-Gwneuthur pob daioni iddynt. " Rhaid i'r hoil saint weithredu'n dda, n Os cant gyf/iddas ddydd, JJro8 bawb o'u cydtfbrddolionhoít, « enwedig teulu'r tìÿdd." «atal'vi»IÓ; "Amhynytrayrydym yn C amser cyfaddas, gwnawn dda i bawb : ^enwedig i'r tW sydd o deulu y ^ty^mddwyn yn fwynaidd a serchog ***• XVI. II •* Nid cnru 'sawl a gâry saint Yw unig arch ein Duw; Ond caru pechaduriaid tlawd, A'r gelyn gwaetha'i ryw." Math. v, 46, 47 ; " Oblegyd, os cerwch y sawl a'ch caro, pa wobr sydd i chwi? Oni wna publicanod hefyd yr un peth ? Ac os cyferchwch well i'ch brodyr yn unig, pa ragoriaeth yr ydych chwi yn ei wneuthur? Onid ywy publicanod hefyd yn gwneuthur yrun pethau ?" G. 3.—Pa beth yw yr ail ddyledswydd? A,—Peidio cydymíFurfio â'r byd hwn. •' Rhaid peidio cydymffurfio dim \ A phethau gwael y byd ; Ond byw yn ol «wyilys Duw, Er cael ei bethau ürud." Bhuf. xii, 2; "Ac na chydymffurfîwch â'r byd hwn ; eithr ymnewidiwch trwy ad- newyddiad eich meddwl, fel y profoch beth yw daionus, a chymeradwy, a pherffaith ewyllys Duw." G. 4.—Yn mha bethau ni ddylent gyd- ymffurfio â'r byd ? A.—Yn eu hagwedd ysgafn, lawen, ac yníýd. " Gonnodedd o chwerthiniad câs, Ynfydrwydd atgas yw; A dulliau ysgafn, 'noly cnawd, Syddgroes i feddwi Duw." Preg.ii, 2 ; " Mi addywedais amchwerth- in, ynfyd yw; ac am lawenydd, pa beth a wna ?" i Preg. vii, 6 ; " Canys chwerthiniad yr ynfyd sydd fel clindarddach drain dan grochan : dyma wagedd hefyd." G. 5.—Beth yw y rhesymau sydd yneu hannog i beidio a ehydymffurfio á'r byd ? A. 1.—Mae y byd yn eu casau, ac yn eu herlid. •< Na synwch ddim, fy mrodyr hoff, Rhag gwg a châs y byd; Er c.ablu'ch enw mwynwidd chwt, Nac oínwchddim o'ullid." 1 Ioan iü, 13 ; " Naryfeddwch, fy mrod- yr, os yw y byd yn eich casâu chwi." Iago ii, 6, 7 ; " Onid yw y cyfoethogion yn eich gorthrymu chwi, ac yn eich tynu gerbron brawdleoedd ? Onidydynt hwyyn cablu yr enw rhagorol, yr hwn a elwir ar- noch chwi ?" 2.—Y maent mewn gwahanol a rhagor- ach perthynas nâ'r byd.