Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINOL. "»■ XVI.] MAWRTH. 1859. [Rhip. 167. ÖfipNYDDIAU I'Il MEDDWL. [PaẀRdodui]. 150. j CŸÎ,Wxa|A'R CYFBWSG.—1 TIM. II. 5. Cÿf Dd^wsom, yn niwedd ein nodion ar y íyf^?' r°ddi gerbron darllenwyr y Seren %c * pedwar-plyg ar y cyfrumg. Di- *c t,a?Ser sydd wedi ein ìluddias cyhyd 1 ^oûw ^ -nod yn awr' dywedwn yn gydwy- Hu g "!?** Hadrätadadeg ydym oddiar ran- 0.d\ç ***" o'n dyledswydd ; ond ymdrechwn <}ro;Vn haich yr aufantais hyny am ychydig rynJn testyn yw y cyfrwng. "Ac un Cyf- Ori^î" b«fyd rhwng Duw a dynion, y dyn %. Dyma y plygion: Cyfrwng cyt.Jramwyol—cyf. unigol; a 'rfynol. °Q(ì^Irwuí? attaliol. Dywedasom mai dim sillas'!1 Peth (dylasem ychwanegu byio) a ^îhte . Wuo,1d ei fíbrdd trwy y cyfwng, a tynií . Um# i ^awP' a dim °'r ddaear i ofaj 'a r Un peth hyny oedd llid neu ddig- J'n ^î °uw at bechod dyn. Yr oedd hwn a^ Vt* dyn yn mhob man, ac yn bygwth °6(ld n ' " an farw ^ a fydch farw " ^un *V p-1 Uv wedi cau ei diíwrn aeth lesu ŴD T) 1 •ý8, " Wedi ei faeddu—ei daro U'i j. "Uw." Dacw y cleddyf wedi eì hogi aìîl... auan,yn deffro ac yn taro y"C.yf- a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd twV,afodd driniaeth arw gan ddymon— CotJJlSWw oedd y fflangell, y groes, a'r Mu *'draîttî ond 8waeth f3:th 7brad: Cjn ' a gwaeth wedi'ia v gwaedu; ond vr yr attaliasai y niwed oddiwrthym m \ir vu rhaid rayned dan bwys dwrn «d r,Ues °°dd y ddaear yo cryim, a gwel- MjeSÜ ei Dad, nes gwridio'r haul, &c. oed7 yr oedd efo yr abcrthau gynt—yr «WnPgìitl ddyn amryw fòa-bethau ìdd eu ÛeS; ond yr oedd vn rhaid cael tân o'r m « V ddif»y poeth-offrwm cyn atal y rWi. Cbfa"soddi rhyddhad, a thramwyfa ildyn-8' Dmv a'r genedl. Yr oedd gan *ŵ <jU luwer ■ wneud yn ny°dde,fiadaa c0nrt^nst- Dyn a'i bradychödd—dyn a'ì W» niodd: hoeliwyd ef i grOgi ar y l'üHjJganddynion; ond cyn atal tramwy- tteçôa' distewi gelyuion deddf i Jr eil Ur> a boddloni cyiìawnder uo8» yr oodd vn rhaid Hdo ef am waedy hcb ladd fyned X\i. dan y ddyrnod. Felly safodd rhwng dyn ac ergyd Duw. 2. Cyfrwng tramwyol. Dywedasom yn ein syìw blaenorol ei ibd yn gyfrwng at- taliol. Dywedwn yma ei fod yn bob uu o'r ddan—ei fod yn •atal un peth, ac yn agor y ffordd i beth -arall, Eglurwn hyn trwy gyfrwng y gwydr (glass). Pe medd- yliem am dŷ wedi ei adeiladu, a mur cyf- an-gorff byddai yn -dywyllwch o'i fewn; ond cedwid gerwindeb yr hîu allan. Tor- ir agorfan ynddo yma ac acw, cyflea hyny olcu i'r tŷ, ond ni wasanaetha i atal ger- windeb yr hîn. Ond trwy osod gwydr, neu ffenestri ìddo, gwasanaetha hyny ì o-adw y garw allan a chyfleu goleu ar yv un pryd. Gwasanaetha cyfryugdod Crist i atal y digoíaint rhag disgyn yn ffurf dwrn Duw a tharoy pechadur yn ol haeddìant eì fai'ì dragywyddol dywyÜwch, ac yn agor i dangnefedd gael llwybr i fynwes yr euog; yn atal yr ystorm—y taranau, y llìd, y sor- 'iant, a'r felîdith ; ac yn agor i oleuni ef- engyl dywynu ar deulu y codwm mawr. Dyma wên yn lle gŵg—dyma fendith yn lle melldith—dyma orsedd gras yn lle dychrynfeydd Beina—dyma faddeuant yn lle cosb—dyma drugaredd yn ngwyneb cyfiawnder—dyma fywyd yn Ue marwol- aeth, a nefoedd yn y pen. draw yQ lle gruddfanau yn eigion gwae. 'Yrhwnnid adnabu bechod a wnaeth eie yn bechod trosom ni./ei y gwnelid m yn gyfiawn- der Duw ynddo ef." Dyma loches i'r pechadur èollfornedig gan y ddeddf tìr bob tir arall. " Gwir naddltt dê-î nid oos, Nac oesu nid oes ond uu.' A dyma hi—gwerth gwaed, haeddiant an- feidrol angeu lesu—cyfiawnder cyfan, cyf- lawn, diraniad y'dyn a'r Duwdod ynddo." * Mab mawr Duw, uiaa M»ir >iêg." Yn y wisg glud, ddyogel, annhreiddiadwy hon y mac plant Duw, 0 oes i oes, wedi eu dilladu a'u haddurno ; ac yn hon y gallaut sefyli holiady ddeddf làn, ae edrych gydag hyder ar orseddfaingc barn. «'Dyms'r wigg ddisglHerwen oleu Guddia'rn nuethnihyd y llawr, Fel nad oftiwy/ Ityth yniddanstos' Mwy o flaen yr orgedd íawr."» * Y bb*o y Diiifllau uchod wedi tn haawÿlo i filoedd g«n v nm^ylclimd i CMiièTiug Iìtans geúio eu tantt. yu et tynyJ&ìi eláí.