Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SËREN ORLLEWINOÎ, CY> XV.]' IIYDREF, 1858. [Hhif. 162. ^Nl EI8ION AO ANFANTEIS- ION CALIFORNIA. HrR 0 DOUGLASS FLAT, CALIFORNIA.* offus Olygydd,—Dyma y waith gynt- , Bn, chwi a wyddoch, i ymddangos ar ■ 7 "Seren;" a tlira thebyg na fuaswn ■ §Wneuthur hyny yn awr oni bnasai fy G Wedi derbyn awgrymiad oddiwrthych 1 i'r perwyl hyny. Cofìwch nad diffyg ' ch tuag atoch chwi na'r Sercn a ach- ad hyn ; ond barnu yr oeddwn na all- ■ , v ysgrifell i beri fawr dyddordeb ì o'ch darllénẃyr. Yr wy'f, oddiar fy . aiad cyntaf i'r wlad, wèdi arfer anfon P^stol yn aWr ac eilwaith i'r " Cyfaill," *j J1 JT oedd yn cael ei gyhoeddi yn y Ty,1.llas ynrerodrawl a Rhufain, ac éto yn " ì?Ca' * %ẅe(laf yn ngheiriau Paul, i„ e%>hyd,y niae ynwyf fi, parod ydwyf j, ysgrifenu atoch "chwithau hefyd" yn ttsville ; a phaham lai, ö herwyd-d yna, ^yn. Minersvük>hoff, a Summit Hill an- , y >7 bum yn treulio deng mlynedd o'm ■ eir>ioes ar fy nyfodiad cyntaf i ẁlad Co- uibns. ac yn y Heoedd hyny a'u cyffin- lau ^gion y preswylia lluoedd o'm hen gymmyd- , - - cyntefig, a rhai o'r cyfeillion mwyaf ho^s ag a feddaf. . ^iau fod y cyffredinolrwydd o'ch darlleiì- "yr chwi, fel yr eiddo pob newyddiadur ara11, pan y canfyddont lythyr yn dyfod o ad yr aur, yn dysgwyl fod y rhan fwy- > °s nid yr oll o hono, wedi ei gyfyngu er "oddi rhyw wybodaeth yn nghylch y rysor hwnw; a chan mai at hyn y go- §wydda yrhan fwyaf o breswylẅyr yddae- * v »ìn k m*e atnryw yn anf"n atom ° Dryd' Dry(î> io{yn barn am "wlad yr aur." Y cwbl a fwriadwn íWedyd wrth y cyfryw rhagllaw fydd eu cyfeirio rh'f y88rif non- Argraffwn 50 yn fwy nag arferol o'r yn ÛWn, er ei danfon i'r fath ýmholwyr. Mae yr - ,Wryn ftl3naoydduB fel dyn öymídyried, ac yn fc.^j'r ysSrifenwyr mwyaf medru3 a dydüorawl a etl[lwn yn Califomia.-GOL. Cýf. XV. 2Í aren, nid oes dim i'w wneuthur ond dan- fon ysgrif yn awr ac eilwaith, er dangos y mater o'u blaenau, yn ei oleu priodol. Mae yn änhaWdd gẁybod am un maes yn fwy addas i drin y mater hwn na thudalenau y "Seren Örllewinoh;" o herwydd cyhoedd- ir hi yn hghanol\y gwéithfeydd glo ho- laethafyn yr tJnol Dalaethau, lle y mae cynnifer o'r gen'edl Gymrëíg yn^ cartrefu; ac o'r gweithfeydd hyu y deilliodd y rhan fwyaf o ymfudwyr Californià y blynyddau boreuaf yn gystal a'r rhai diẁeddar ; a thrwy eich bod chwithau, Mr. Golygydd, yn oruchwyliwr dros yr age'rlongau sydd yn rbedeg rhwng New York a San Fran- cisco, ac mai chwi, fel yr wyf yn deall, sydd wedi bod yn cyduno dros y rhan fwyaf o'r Cymry a ddaeth drosodd yn y fiwyddyn ddiweddaf. Mae y ddau beth yna, fedd- yliwn, pe na byddai dim arall, yn profi fod yn wir angenrheidiol i'r "Sereri' fod ýn berffaith hysbys o holl ysgogiadau gwlad yr aur, fel na byddo i'w llewyrch gam-arẁain ei darllenyddion i lwybrau gwyrgam, ond yn hytrach eu tywys i'r rhai uniaẁn. Er ceisio gosod allan y wlad mor gywir agy medraf, meddyliwyf mai y cynllun mwyaf tëg fyddai réstru ychydig o'i man- teision o'i Jianfanteision ar gyfer eu gil- ÿdd; neu, os mynir, ëi dà a'i drwg ẃyneb ynwyneb ; ágadael i'r darllenydd ddal y fantol yn ei law, er bod ýn farnỳdd drosto ei hun i ba ochr y bydd yn gogwyddo. Yn y lle cyntaf, gẃnaf draéthú ychÿdig arfanteision neu ddaioni ý ẃlad. Yn mlaenaf gëllir dyẁédyd ëi bod yn wlad rydd. Mae yr höll Dalaèthaû Unedig yu cael eu hystyried yn rhai rliydäíbh, er nad ydyw yr oll 0 honynt felly meẅn gwirion- edd; o herẅydd y mae pumtheg b honynt yn dal caethion o'u mewn hýd y dydd hwn ; atí riìd oes ond un-ar-bumtheg wedi rhyddhau eu hunain oddiwrth hyny. TJa^ peth yw proffesu rhyddid^ ond peth arall yw ei ymarferyd. Orid am California^ f