Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEREN ORLLEWINOL AWST, 1858. [Rhif. 160 Í?aÎw seiliau RHWYMED- ^AETHAU MOESOL DYN? Mi ^eilli ^olygydd,—Yn unol â chais y Chwat? yu Pittston Ferry, yn y Cwrdd yr wyí yn danfon i'r " Seren" yr uẂod eâwyd genyf yno ar y testyn ei ro^e^-îow'"~^ mae y Mater sydd wedi % iL1 mi gan Ysgol Sabbothol Dun- yn fa+p Weyd ychydig arno yma heddyw, yn rW.P^ysig. Yr wyf yn tcimio ei fod |alìftoy^wysig i nn o fy manteision a'm Jeth eod î i wneud cyfiawnder ag ef, sef, ^n? lau rhwymedigaethau moesol fyr jrjp^611 ° ddeall y pwngc, sylwn yn yrnarw !L?W moesoldeb. Moesoldeb yw foesol a<ì bod rnesymo1: Llywodraeth ŵddel"^ -•ywodraeth ar fodau rhesymol at obeitv ^nu a chymhelliadau, a gyfeirir gaQ tj^ 0n ac oínan y deiliaid. Y mae a m,0 7W odwy lywodraeth, sef amanol &$ cbw ' ^ mae ^11 --ywodraethu peth- pob r,Wn,rwyinau planedig ynddynt. Mae pob 13 anianol a'i ddeddf ynddo. Natur j Biôrl yw eì ddeddf. Deddf y gwlaw, dat. tìi j Y mae y ddaear a'r nefoedd ^odr vau- 0nd bodau meddyliol a ^ef â ea ir yn °1 eu natur eu hunain, Uiae dUymnelliadau ac annogaethau. Y Duw yn yn ddeiliad llywodraeth íbesol lywodr^ Í^S^odd Duw ei nawl idd ei iddo fw^ yn 7 deehreu drwy wahardd ^ar^ol fu° ^^yt^1 y Pren ° dan boen wyd iypii Oddiwrth yr hyn a ddywed- %*odrfu1 weled y gwahaniaeth rhwng Ni(j -^aetn anianol a llywodraeth foesol. ynas aT -^ gorchymy11 yn dal un berth- Baôr a'f anian-. Ni byddai ymresymu â'r i Mvm Ij-Pyaydd o un dyben—nid oes yn- ! ^nt ddnn deall. J odraetheSfaf' Sylwn fod ho11 ddeiliaid nyw" ííid opo 0eso1 dan rhwymedigaethau.— ^ewn ~LUu creadur yn ddiddeddf. Neu h gread aU ^rai11' ni a11 dyn beidio bod preii a'i.Ur moesol> amgen nag y gallai y Pob yJn ma?n fod yn anianol. Y mae gyäawna aî meddwl, a phob gweithred a ÍUrneidrwviM U ° Symeriad moesol o ang- ^ypethd ar a-mryw- gyfrifon' beidio c**. XV. Ni all meddwl beidio meddwl, calon beidio caru, na chydwybod beidio barnu. Y mae ìlywodraeth Duw yn gofyn yr holl ddyn. Pe gweithredai dyn y cyfan, byddai wedi hyny yr un mor rwym i ufuddhau, ac ni allai ymryddhau. Y mae Duw yn mhob man ac yn mhob peth, yn rhwymo y creadur. Bydded ty- wyllwch, ei ddeall a llygredd ei dymher- au y graddau y byddont, nid yw hyny mewn un modd yn ei esgusodi oddiwrth ymostyngiad i'w Lywodraethwr moesol.— Dywedwn eto, nad yw ei ymadawiad oddi- wrth uniondeb moesol yn gwneud unrhyw wahaniaeth yn ei rwymedigaethau, pe am- gen, byddai yn canlyn naill ai fod ŷn an- nichonadwy iddo gam-arfer ei ryddid, heb ar yr un pryd rhyddhau ei hun oddiwrth rwymedigaethau dyfodol, neu fod Duw yn rhwym ar y fath gam-arferiad i'w adferu yn ddioed i berffaith uniondeb, i'r dyben i'w addasu i fod yn rhwymedig. Y ddau olygiad yma sydd wrthun. Dichon fod rhai yn meddwl fy mod yn adeiladu megys ar frig y pren—y dylaswn wneud y sail yn amlwg yn gyntaf. Fy nyben yn yr hyn a ddywedwyd ysv dangos natur ein rhwymau ^moesol, fel y gallem weled yn fwy amlwg natur eu seiliau. Yn awr, sylwn yn fyr pa beth ydym yn olygn yw seiliau rhwymedigaethau moesol dyn ? Diau fod Duw wedi rhoddi seiliau cyfrifol- deb i bob bod rhesymol, pe amgen byddai rhai yn rhydd ac esgusodol yn y diwedd.— Dywed rhai mai seiliau rhwymedigaethau dyn ydyw y berthynas sydd rhyngddo â. Duw, fel ei Greawdwr, ei Gynnaliwr, a'i Lywodraethwr. Yn ddiau, fod rhwym- edigaethau dyn yn fawr i Dduw yn yr ystyriaethau hyn: ond nid wyf yn tybied mai y pethau dyn yw seiliau ei rwymedig- aethau, o herwydd mae Duwj felly yn yr ystyriaethau a nodwyd yn dal yrun berth- ynas â'r ych a'r asyn, a phob creadur af- resymol arall. Eraill a dybiant mai pur- deb natur y Tad anfeidrol yw'r seihau, megys ei gyfiawnder, ei santeiddrwydd, ei gariad, &c; pe felly, byddai y rhan fwyaf o'r byd hyd heddyw heb seiliau rhwymed- jgaethau moesol; o herwydd nid yw ypa- gan yn gwybod dim am briodoliaethau moesol Duw hyd yn awr: ei air yn un% sydd yn datguddio hyn i'r byd. Os nad yw y seüiau i'w caei yn y peth- au uchod,; pa le ynte y cawn hwynt ? I'r