Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN ORLLEWINÜL Gyi XV.] EBRILL, 1858. [Rhif. 156, ÖEPNYDDIAU FR MEDDWL, At Olÿgÿdd y Seren Orllewìnci. Mr. Goi,._ Wrth gychwyn »r ddwyn Ẅatiychydig "ìîdefnyddiau i'r meddwl," tr'wy gyfrwng y Seren Orllewinol, i'w ^nnyg i ieuengctyd ein cenedl yn y wlad l0n> dywedaf raai nia fy mwriad ydyw am- *«Ẅ at ddywedyi y cyfan & aìlwn oddi- ^rtû y testynau a ddygir gerbron, ond cymulaint a farnwyf a wasanaetha fel all- ^edd i rwyddhau mynediad yr efrydydd le1angc i mewn i gelloedd llawnion y gwirionedd. Cofier mai defnyddiau yd- ynt> ac nid araeth, traethawd, na phregeth ^diei gorphen. Nid wyf chwaith am ^ty&u argymeryd dim i'r bwrdd o ranau W^afyrathrawiaeth sydd yn ol duw- °Web5 ond ymdrechaf yn ol fy nawn a'm ^ser. i ddwyn gerbron ychydig ddarnau JjŴtòli mewn hyder iddynt fod yn gyff- **öol ddefnyddiol- Mae genyf ymddyr- pyn nghalluoedd ymchwüiadol ein Go- ^ydd na fydd iddo adael yr ua o'm hys- gifau fyued a Ue ei gweli ar ofod y Seren. ls8ynwnytrohwnar FEDYDD. Q0I-YGIAD PEDR YR AP0ST0L AM DANO. <iosodwnyn nôd cychwyn ei "gyffel- ^mh gyfatebol," &c. Bedydd ydyw y ^Sc. OddiwrthNoe, yr arch,-y diluw, ÌiQfte yr apostol yn codi ei ddrycbíeddwl. J*Ŵ fanylu ar yr olygfa gwelai yn amlwg ^y ddrych ysbrydoliaeth (nid antur a ^ympwy) fod yr amgylchiad yn " gyffel- y^iaeth gyfatebol" i fedydd y byd ag ^ ef a'i frodyr yn ei arfer. " Cyffelyb- ?**"— cynnhebygrwydd-?^ °'r an J* ac agwedd. Y gwrthlun, troehiad— äydd yr awr hon yn ein hachub ninau.' Jmofynwn yma yn mha bethau y mae y «y«elybiaeth yn gyfatebol i fedydd. l- Yr oedd gorchymyn dwyfol wedi ei cvf. xv. 11 dderbyn gan Noe i wneud arch: ac felly rhoddwyd gorchymyn dwyfol gan Grìstidd ei apostolion o berthynas i fedydd. Marc lŵ. 15,16, A chan fod bedydd yn orch- ymyn dwyfol y mae o bwys mawr, ac ni ddylad dynion gellwair à phcthau mawrion Duw, trwy eu hystyried yn ddibwys, a'u galw yn rhaffau gwair, ffiniau gwellt, &c. Mae lle i ofni mai aragoriad llyfrau y faru y gwel miloedd eu camsyfiiad, 2. Yr oedd yr arch yn " gyffelybiaeth gyfatebol" i fedydd; canys yr oedd Noe yn y gorchymyn wedi derbyn y portread neu y dimensions, ac o ganlyniad nis gallasai wneuthur yr arch yn ol ei fympwy a'i feddwl ei hun, ond yn olporteiad eiDduw, mewn hyd, lled, uchder, dyfnder, cclloedd, defnyddiaa, &c. Felly bcdydd, nid ydym at ein rhyêdid i'w gyflawni yn ol ein medd- yliau ein hunain, ond yn ol meddwl y Gosodwr neuyDeddŵoddwr, o ran elfen, deiliaid a dull. 3. Trwy ffydd y gwnaeth Noe yr areh. " Trwy ffydd Noe, wedi ei rybuddio gan Dduw am y pethau nis gwel'sid eto, gyda pharchedig ofn a ddarparodd arch i achub ei dỳ," &e. Felly bedydd; cyn bod ya ddeiliaid priodol iddoy mae yn rhaid cael ffydd yn nhystiolaeth Duw am ei Fab, ac yu ganlynol ufudd-dod î holl reolau a gorchymynion D;uw yn ei air; ffrwythau ffydd ac ufudd-dod Noe oedd achub ei dŷ. " Y neb a gredo ac a fedyddier a fydd cadwedig." " Cyffelybiaeth gyfateb- ol i'r hwn sydd yr awr hon yn ein hachub ninau, sef bedydd." Rhodd Duw yw ffydd; merch ffydd yw ufudd-dod; neu ffydd sydd yn cenedlu ac yn dylanwadu ufudd-dod yn yr enaid i holl orchymynion y Ceidwad mawr. Y mae hi yn gweithio trwy gariad—yn gorchfygu'r byd—yn rhe- oleiddio'r ymddygiad—yn puro'r galon, ac yn dal gafael mewn pethau anweledig,— Canys " ffydd yw sail y pethau yr ydys yn eu gobeitbio, a sicrwydd y pethau nid yd- ys yn eu gweled." A ffrwyth y graausau