Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y SEREN OELLEWINOL. Iff-E'DI, 1857. [Rhif. 150. îoan FEDYDDIWR. °'r "Athraw.'; Hr '°dd „ San Y«gol Sabbothol y Bedydd- wyr yn Danvülc. Sup — i■ B-~M .Wy°ec]^Ioan Fedyddiwr? íd; Wj 1« Elizabeth a Zachariah yr off- <V nho- Nac f " EUhr yr angel a ddy Wed" drf r'y Sectiarias, canys gwran- î8it>fab'eddÌ' a'th wrai§' EHzabeth, a A '"^I'a b- th' ^ elwi ei enw ef Ioaa" | j' Chwecu ryd y ganwyd Ioan Fedyddiwr? ìt "Ac 'niS Cyn genedigaeih Crist; Luc C8elGabriIiCh,WechedmÌ8 y a"f<>üwyd i ,a> a'i k oddiwrth Dduw, i ddinas yn \ ^geth0 u swydd Ioan Fedyddiwr? jnjpecho/ berJydd edifeirwch, er madd- H ^dio9!' Marci-4; "Yr oedd Ioan CHddedi/- ditIaethwch'ac y« Pre" J. «atírwch, er maddeuant pech- ÌHmì ,Wrth bwy yderbyniodd Ioan i, ÎW a Ddui m\ A *.■ al£>vA . ' > ue .0ddi ^Hawnieiswydd %.íroCdS r %' ^- iv s .d am dano fel anfonedig \h J ^ffẃ J " Wele mi a anfonaf» chwi ^lli yyrAri' Cy" dyfod dydd mawrac \„,0ff*vdí» uydd;" Math- xi' 13> 14i "Yr C%Ch offwydasant m IoaQ!ac «.ÿ^fddyro^f^11 efeyw Elias'y îÿ Sîîirí xr yr efeD§yiwr yn \Sj J*1 llanfonodd ef; Ioan ì, 6 ; S,,ÿieUwV Wedi ei anfon oddiwrth \ a°ybed %2dQ n cJdd yr hwn oedd Ioan yn ei Ŵ80;,Eeî.eia^yngy«1gbor Duw; 6U Vbv y Phariseaid a'r cyfreith- *, / Û«W hlu CU hunain a ddiystyrasant W Aì "ebenbedyddiogan-- í!|°sf e,Q'dogaeth In|de oedd X 86: obi NÌ? lu<l(le!fiyd yn !> yroedd yroruch- 75<-v°8aeih Ift8 arderí'ynu pan ydoedd ÌẀ^thaî11 ar ddechren- Luc xvi, ŴûbÎvV,W^vrpi'off-ydioeddhydloan; Cv yddvn preSethir teyrnas Duw, a Vr' Xîv yuunhio iddi.'- 57 2. Yr oedd gan bob'Iuddew hawl i hol ragorfreintiau y grefydd Iuddewig.o herwydd ei ddisgyniad o Abraham ; ond yr oedd Ioau yn gwrthod ei fedydd i bob Iuddew anedifeir- iol, i'r hyn nid oedd ganddo hawl pe buasa1 yn rhan o Iuddewiaeth ; Math. iii, 7, 8, 9 ; "A phan welodd efe lawer o'r Phariseaid ac o'r Saduceaid yu dyfod i'w fedydd, efe a ddy- wedodd wrthynt hwy, "O genedlaeth gwi- berod, pwy a'ch rhag-rybuddiodd chwi i ffoi rhag y llid a fydd? Dygwch gan hyny fTrwythau addas i edifeirwch, ac na feddyl- iweh ddywedyd ynoch eieh hunain, Y mae genym tti Abràhám yn dad i ni; canys yr wyf yn dywedyd i chwi y dichon Duw o'r meini hyn gyfodi plant i Abraham." 3. Yr oedd yr luddewon eu hunain yn go- fyn i Ioau, " Trwy ba awdurdod oedd ef yn gweiui ei fedydd, yr hyn oedd yn proíi ar un- waith fod yr arferiad yn hollol newydd a llesiol iddynt; Ioan i, 25; " A hwy a ofynas- ant iddo, ac a ddywedasant wrtho, Paham gan hyny yr wyt ti yn bedyddio, onid ydwyt li na'r Crist, nac Elias, na'r proffwyd ?" H. 6. Ai un efengylaidd oedd gweinidog- aeth Ioan ? A. lè ; oblegyd 1. Fe'i gelwir yn ddechreu efengyl Iesu Grist; Marc i. 1,2. " Dechreu efengyi Iesu Grist, Mab Duw : fel yrysgrifen- wyd yn y proHwydi, " Wele fi yn aníon fy nghenad o fiaen dy wyneb, yr hwn a barotoa dy ffordd o'th flaen." 2. Yr oedd gweinidogaeth Ioan yn gwbl yr un â'r eiddo Crist i'r apostolion ; Math. vi, 17; " O'r pryd hwnw y dechreuodd yr Iesu bre- gethu, a dywedyd, Edifarhewch, canys nes- haoddteyrnas nefoedd." Marc vi, 12: "A hwy, sefyrapostolion,a aethant allao, ac a bregéthasant ar iddynt edifarhau." Eto Math. iü, l, 2 ; "Ac yn y dyddiau hyny y daethloan Fedyddiwr, Cau bregethu yn ni- ffaethwch Judea, adywedyd, Edifarhewch, canys neshaodd teyrnas nefoedd." Os oedd gweinidogaelh Crist a'i apostohon yn efengyl- aidd.rhaid fod eiddo Ioan felly hefyd ; oble- gyd mai yr un peth oeddynt oll yn bregethu, fel y gwelir yr adnodau a goí'fhawyd. 3. Bedyddiwyd ein Harglwydd Iesu Gristâ bedydd Ioan. " Ynay daelh yr Iesu o Galilea i'r Iorddonou at Ioan i'w fedyddio ganddo."