Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

rOSTAGE of tibe SEREN (coutaining news, &c), to any part of the U/S., 6ots. a yeae, providing tfae same be oaîd auarterly or yearìy io advance. «Nl WYR Nl DDYSG—Nl DDYSG Nl WRENOY." m wusmm. GYFRWNG GWYBODAETH I HÎL GOMER YN AMERICA. Cvf. XVIII.] AWST, 1861. [Rhif. 137. CYNNWYSIAD. Rhoddiad yr Ysbryd Glán i droi pechaduriaid yn destun gweddi, - • - - 173 Cristionogaeth, - - • • 175 Cyngbor, * * • • - 179 Ymarferiadau corfforol a duwioldeb, • 179 BARDDÛNIAETH. Myfyrdodau yr Awen, Englyni'rBeibl, • - • Columbja, • • - - 0,bythnaenwa'rmarwun, O! na, ei henwi byth nid y'm, • YPagan, - • • • AMRYWIAETH. Diwrnod, - Siarad am dano ei hun, • Capel Mr. Spurgeon, • - Dyfeisiau Americauaidd, • Hen Ofergoelion, • - • GweledyBrenin, • - 180 180 180 181 181 181 181 181 182 182 183 184 Manion, - - « • ■ • 184 Rhinweddau Grawnwin—Gwroldeb—Trych* fllod—Cyíoethog a'r Tlawd—Gwridio, &c, 184 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa y Bedyddwyr Gymreig yn Wisconsin, 185 Anffodion ar y Bedwerydd o Gorphenhaf, 186 Amsertìawd, Amgylchiad pruddaidd, YOomet, • - Llythyr o Baltimore, Cenhadwri y Llyẁydd, YRhyfel.I . . Bedydd yn Wales, Bedydd yn Summit Hilt, 166 187 187 187 188 188 139 189 Cyfarfod Blynyddol y Bedyddwyr Cymreig yn EfrOglfewydd, • - • • * 189 Cymanfa y Bedyddwyr yn Ohio, • 190 Tfin yn Pottsrüle, • "'"'.• - • • - 191 Genedigaethau—Priodasau—Marwolaethau, 191 Byr.GoflantMrs.ElizabethThomas, MinersTille, 191 Cymanfa y Bedyddwyr yn Oneida. • . 193 Y Gydgynghorfa, ... . . 192 Llinellau ar Farwolaeth Mrs. Esther Davies, Pal- myra, O., , . . . . , • 195 Ar farwolaeth y Mil. Ellsworth, - « " 195 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Eawr, &c, • - . • 194 Itali—St. Domingo—New Zealand—China-Twr ci, 174 Y GENHADIAETH DRAMOR. India, • . .... TjrwiraoöÀBTHCymru—Cyfarfodydd, &c, POT*«VILLE. ARORYFFWyD OAN R. EDWARDS, HEOL Y FARCHWAD.