Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"Nl WYR N) DDY9G— Nl DDYSG NIJWRENDY." 1» HLiMH: GYPRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA. Cyf. XI] RHAGFYR, 1854. [Rhif. 119. CYNNYWSIAD. Cofinnt y Parch. James Ilarris, Marcy, swydd Oneida, E. N., - - • • 269 Lluosawgrwydd a doethineh gweithredoedd Duw, 279 Pwy sydd sydd yn dysgu fel efe I • • 272 Bob y Caban was, .... 272 Mormoniaeth acamlwreigiaeth, • • 275 Cuethwasanaeth yn Mississippi, • • 275 Hir-hoedledd,..... 275 BARDDONIAETÍI. Pennillion am Fnrwanthemau nr ba rai y rhoddir gwobrwyono JE2bobun, gan Eisteddtod Glyn Ebwy, ar ol B. Price (Cymro Bach)> y Parch. Michah Thomas,a'r Parch. J. Jenkins, D. D., 27(5 O ! na phnrasai 'mreuddwydfalmaidd ! • 276 Y Gorllewin mawr, neu Wlad Machludiad Hnul, 276 T. ab Gwilym a'i briod yn lÿw, - . 277 AMRYWIAETH. Ynysoedd Aland, .... Y gwron Seisnig, • • • Anerchind Cytfrcdinol Pwyllgor Goruchwyliacth- ol Eistcddfod Genedlaethoi Cymry America, Trosedd anfad a llofruddiaeth debygol, Mam greulawn ac annaturiol, Y GENIIADIAETII DRAMOR. Ewrop—Germany, Sweden a Groeg, Asia—Chinn, Burmah, Arracan. Assam, Affrica—Bassas, .... America—Cherokecs, .... 278 278 279 281 281 282 282 283 283 IIANESÍAETH GARTREFOL. Gwaredigneth werthfawr, ... 283 Cofiant Wm. Thomas, Summit Hill, Ta. 283 Y damweiniau diweddar, - . . 281 Agoriad addoldy Roaring Creck, • . 285 Priodasau—Marwolaethau, • . 285 Ail-ledyddio, - - . . 286 Ni fedyddiaf un hyth eto osbydd ynfgallu siarad, 286 Cwmni Agerlongau Philadelphia n Liverpool, 280 HANESIAETII DRAMOR. Cymru—Anrheg i wcinidog, . . 28G " Tân dychrynllyd yn Nghastellnewyddar- y-Tyne,......28 " Marwolaeth y Parch. Stephen Edwards, Ilumney, .... 287 " Y Geri Mnrwol, .... 287 " Caerfyrddin,.....287 " Zephanìah Willinrns, - - 287 " Cyfarfodydd.—Llanelli—Cwmifor-rorth- y-rhyd—Elim, Penydaren, 287 " " Tondu—Cadoxton—Twyn-yr- * odyn—Tonstall—Graigarw—Crug- hywel—Soar, Cendl— Pontypwl, 288 " Bedyddiad, . 288 " Priodasnu, . 288 " Marwolacthnu, .... 288 IIANESION YCHWANEGOL. Ymdnith yn y Gorllewin. . Amlon, tnd. 3 Prydain Fawr, &c,—Twrci, Twsia, &o. " 4 POTTSVILLE: AIUÌRAFFWYD GAN R. EDWAUDS, HEOL Y FARCHNAD.