Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

S|jipil mt _ a ■•" ŵ "Nl WYR Nl DDY9G—Nl DDYSG Nl WRENDY." REt) GÝFRẄtfG GWYBODAËT H I HII_ GOMË.R V*T AMERTCJA. ŵmoîBŵMMŵ ©âi m* a&WAmiDS Cvr. XI] TACHWEDD, l«5i. [RlHF. 118. CYNNYẄSIAD. GobaStli _r CtìẂon mewn cystudd', - • 245 Lluosnwgrwydd a doethineb gweithredoedd Duw, 246 Yr Eryr, ..... . 248 Sylwudau ar Heb. 4.14, - . - g_8 BywgrafHad y diweddar Barch. B. Price, (Cymro Bach), - - .... 249 Ymdrech cantnoladwy, - - . 249 Beiblau yn eisiau, .... 254 Chwyldroad China, .... 2"i4 Anfoddlotirwyddyn Rwsin, - » - • 254 Effeitliiau GwrthryTelŴníj • • 255 Trysorfeydd cynilo, - - ... 256 Fafasor Powell, ei ymadroddlouar ci wely angeu, 256 BARDDONIAETIÍ. Y Gwyütu'i wahanol cftfeithiau, '• • 252 Cymmodimi, Cyâawnhad, a àí abwÿsind, - 252 Cwymp dýú,.......253 Ych>di_: o anogaeth, •.....2Ŵ3 Aaerchiad i Mr.Samuel E. Jones. Itarrìsburg, Pa., 253 Y GENHADIAETII DRAMOR. Burmalt, &c, Nodion oyffredmoì, 282 HANESIAETII GARTREFOL. Undcb Americunnidd y Beibl—Tulfyriad o'r 5ed Mynegiad Blynyddol, • - • 258 Eisteddfod Minersville, '- - • 259 Cyfarfod Chwarterol Mincrsvilie, - 2C2 Glaniad v Parch. Ambrose Williams, • 26.Î Cymeradwyneth i'r un, • • - 262 YCitolerayn Pífeburg, . . • 263 Ysgol Snbbothol Wttston Ferry, • • 26í! Symudiad gwciuidog, - - - 2UÎ Genedigaelhau—Priodasau—Marioolacthau, 263 Cyfarfod Tiimisol y Bedyddwỳr ŷÄ Toungstown. 268 Ànrheg, - • • - - • '•263 HANESIAETH DRAMOIî. Prydain Fawr, <fcc,—Twrci, <t.c Yr Hynt i Sebastopol3 Brẃydr Alina, • - Diweddaiaf, Y Rhyfel ÿu Asiu, Spain, ... Ci'Mttu,— Cyfarfodydd—Feiintbcl—ẄUennfon— Vr llen Gymanfa— Swydd Dinbych, *• YCynhaunf,..... «■ Y Geri Marwol, .... " Symudiad gweinidog, " Adgyfodiad Bcca, - . : " Marwolaetb.au, i v. POTTSVILLE; AUOrUFFWYD OAH R. EDWAUDS, HEOt Y FAIICHNAD.