Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

«Nl WYR Nl ODYSG—Nl DOYSG Nl WRENDY." 111» SlEl GrìTFRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA COTDBIBBIRM© (BAH m. ÎIIAÄ CVF- XI] EBRILL, 1854. [Rhif. 112. CYNNYWSIAD. 77 78 79 79 80 81 82 " Chwiliwch yr Ysgrythyrau," Llofiton, ..... Diogi ysbrydol, • Y grediniaeth o gynnygiad yr Efengyl, Eiiampl i Ddiaconiaid, ... Pethau anweddus yn yr addoliad, Fierylliaeth ac nmaethy ddiaeth, Bardpoj<iaeth—Galar-gan ar ol John 6. Daries, Freedom, Cattaraugus, 84 " Pryddest ar Washington, 84 " Dyfodiad y Seren Orllewinol, 85 Hanes Bywyd Rawlins White, • • 86 AddunedauGwyddelig, • • . '87 Manion—Gofyniad o bwys, • - • 87 " Vicar Pwllheli—Bedydd Trochiad, 87 " Coron y Byẃyd—Ateb yr Ynfyd, 87 " Absenwr—Beiau pobl—Dadl, • 88 Y Genhadiaeth Dramor—Dydd o drallod, • 88 " " Llwyddiant y gwirionedd yn Germany, • 88 " " Newyddiondiweddaraí, " " Ffeithiau cyffredinol, Diffygiadau yn y flwyddyn 1854, Ymadawiad D. Llwyd lsaac, Trosnant, ft'r Bed< yddwyr—Holiadau ac Atebion, • Cydymrwymiad Philadelphia, Yigrit' Diriogaethol Nebraska a Kanias, Amgylchiadau gwladol, .... Yigolion Cyhoeddu» PottflYÌlle (gyd» darluo), Eglwya y Bedyddwyr Cymreig yn Cincinnatl, Ö„ 93 Gcntdigaeth.au—Priodatau—Marwolaelh.au, 94 Cyfraith Wirodol Maine yn Pennsylvania, • 95 " " " NewYork, • 8« HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr, &c,—Parotoadau i Ryfel, 96 Twrci a Rwsia, &c,—Cydfradwriaeth yn Nhwrci, 96 Ffraingc—Llythyr Napo'eon at Nicholai o Rwaia, 97 Y rhyfel yn y Ty wysogaethau, 98 Y rhyí'el yn Asia, - • .98 Prwaia ac Awstria, 98 Gwledydd eraill Ewrop, ... 98 Tywi-sogaeth CrMHü.—Marwolneth pedwar o ht;u wcinidogion, 99 «• " Urddiad gweinidoglon yn Canton, l.lansantffraid, Moria, Ceredigion; Ta- bor, Dyfed, • • 99 " " Cyrddau blynyddol, &c, 99 " " Gwobrwyo teilyngdodt 99 " •' Bedyddiad St. Elian, 100 •• " Etholiad Aberhonddu, 100 " " Eto Ceredigion, 108 " " Damwain angeuol, 100 •* •' Priodasau a Marwolat thau, 100 Hysbysiadau, Ar yr Amlen. POTTSYILLB ARORAfFWTD «AK *. JTDWARDl, HtOL T fARCHHAD