Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y pwysigrwydd o drofn yn y iawn ddofnydd o'n hamser, ..... Llythyr cydymdeimladol atMr. Griffith Richards, Llewelyn, Pa,, . • • • . Sylwad ar Salm cxxxiü , - • • Arfaeth Duw a lawn Crist, ... Blwyddyn newydd, ..... Ymadael am byth, .... Naaman, • Gwagedd mewn gwisgoedd, Cyfeiriadau Rhagluniaeth, ... Tŷ John Bunyan. (gyda dirlun), - - j Atebiad i Ofyniad G. ab R., Blossburg, Cyrndeithas Gyhoeddiadol y Bedyddwyr Americ anaidd (gyda d<rlun), ... Barddoniaeth,—Rhyfel, " Marw-gin Mabaa, " Cystuddiau'r Saint, Cenhadwriy Llywydd, • AtFedyddwyr Cymreig America—«'Tri Rheawm pnham yr wyf yn Fedyddiwr " Y Gymdeithas Feihlaidd Americanaidd a Thra- mor—tỳ newydd, • Y Genhadiaeth Dramor-—Cyfarfod Maulmnin—Y Cymeriad a'r addasrwydd gofynol i Genhadwr—Y cylch olwg, " Newyddion Diweddaraf o Bussein— Rangoon, ... « " Tavoy—Iorhat—Nellore—Arra- can—Groeg—Germany, 10 11 11 11 13 14 15 1C 17 17 17 20 21 Cymeradwyneth i'r Parch.J. E. Jones, Cincinnati, Eglwysy Bedyddwyr Cymreig yn Cincinnati, O., at eubrodyr, &c, ... Pregeth ffarwel yn Pittsburg, Teriyfg yn Chicago, .... Y Gwyliedydd Americanaidd, Prif ysgol Lewisburg, Pa., <gyda darhm), Y Coleg Benywaidd, eto, (gyda darlun), Eglwys y Bedyddwyr ynDodgeville. Wis., Cyfarfod Chwarterol Youngstown, Ohio, Y Gynghorfa Americanaidd, Ysbytty i'r M wnwyr yn swydd SchuyIIcill, Teulu tra'lodus. Llosgiad Llyfrfa yr Harpers, yn New York, Genedigaethau—Priodasau—Marwolcteth.au, Colli pumtheg o fywydau yn Charleston, 8. C., Gweithied eohryslawn, ... HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr, &c, ... . Twrci a Rwsia, &e.,..... Mexico, • ...... Llythyr oddiwrth Zepheniah Williams, 26 26 26 26 21 Tywysogàeth Cymru,—Bala—Ebenezer, Llanell. an—Liverpool—öefÿdliad Gweinidog, 27 " Y Gweithfeydd haiarn yn Neheudir Cymru--Agoriad Rheilffoidd, Jg 22 I Amseroni am 1851—Hyabyslndau, POTTSYILLE ARGRAFFWYD GAN R. EDWAWDS, HEOT, Y FARCHM AS>. ^ 0