Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f'OSTAGEoí the 8EREN (contaìuirig uews, &c;),t« auy |»ari «J the United State. be j)aid t]U„irteily uryearly. 98? I îftllll!»!;: GYFRWNG GWYBODAETH I HIL GOMÉR YN AMERICA. (COTdDIBIDMM® GAN Eo IBWÜÎEI©^ —......'.■■■■.JH -'-- Cyf- XXV-] MEHEFIN 30, 1869. CYNNWYSIAD. LRmp. 301. DAllLUN Dli. PIUCE, Pregeth, TRAETHODAU, &e. AM1!V\V1AKTH. 21 21 Paroh. T. Price, M. A., Ph. D., Y Gwenwyn Gorllewinol, At Eglwysi Cyinrcig Ameriea, At " Dyn am gael öwybodaetn," Y Soron Orllcwinol a'i beJyntion, BARDDONIAETIJ. Erayn—Oadw fl, - - Profiad modryb Nanoy ar Wely Marẁ, Ponnillion ar furwolaoth Ann, priod Wm. Oharles, Ysw., Freedom, Oattaratiguè, Byr-awdl i'r Paroh. Tlieopiiihis Junes, Ma- hanoy City, Pa., HANESJAETH G ARTREi'OE. Dr. Priee yn America, - 38, 43 Eglwys y Bedyddwyr Cymroig yn Provi- dence, - - - - 39 Cynuuifa y Eedyddwyr yn Sir Oneida, E. N. 42 Anturiaethau Iortliyn Gwynedd, 4Ì Cyfarfod Chwnrterol y Bedyddwyr Cym. yn y Beach, - 4 Dyfodiad y Parch, J. S. Jones i Danville, iS D. R. Jones i Johnstówn, 44 44 - - 44 44 Gencdigaetbau, Priodas, Marwolaethaii, Adolygiad y Wasg- bothol a'r S. Bedyddiadau. —Trysorfa yr Ysgol Sab- S. Crystal, 47 47 HAN ESlAEJTH DRA MO N. Yr Eglwys Wyddoìig, Cyiuru—Cymaiifa Mynwy—Cyfarfodydd—• Tystobau—Mai'Wolucth y Parch. Dd. 01iver, a J. Ll. Owen, &c, 47-8 P 0 T T S V1L L E: Aüoiurrwy.i sai* r. timAhDt, h«ol i PAatHjiAD W^è